SZV-Archaeology, History and Formation of Identity in Ancient Israel - RETD1004A
Anglický název: Archaeology, History and Formation of Identity in Ancient Israel
Zajišťuje: Katedra Starého zákona (27-SZ)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/25, Z [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: distanční
Způsob výuky: distanční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. Filip Čapek, Ph.D.
Rozvrh ZS   Rozvrh LS   
Studijní opory

Kurz v Moodlu: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=950

Klíč k zápisu: poskytuje vyučující e-mailem na vyžádání

Poslední úprava: Čapek Filip, prof., Ph.D. (11.03.2023)