PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
SZPV2-Literární úvod do Starého zákona - RETD1002
Anglický název: Literary Introduction to the Old Testament
Zajišťuje: Katedra Starého zákona (27-SZ)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/25, Z [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: distanční
Způsob výuky: distanční
Úroveň:  
Vysvětlení: Předmět je distanční, výuka probíhá pouze na internetovém portálu moodle.
Další informace: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=518, kód k samostatnému zápisu je RETD1002.
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. Petr Sláma, Ph.D.
Rozvrh ZS   Rozvrh LS   
Anotace
Poslední úprava: doc. Petr Sláma, Ph.D. (21.06.2023)
Přehledový kurz věnovaný literárním kvalitám Starého zákona a uplatnění literární teorie při interpretaci Bible. Kód k samostatnému přihlášení je RETD1002.
Literatura
Poslední úprava: doc. Petr Sláma, Ph.D. (15.10.2019)

Jonathan CULLER, Krátký úvod do literární teorie, Brno 2002; Terry EAGLETON, Úvod do literární teorie, Praha 2005; Umberto ECO, Meze interpretace, Praha 2005; Ale� HAMAN, Úvod do studia literatury a interpretace díla, Jinočany 1999;Wolfgang ISER, Teorie literatury: aktuální perspektiva 2001; Ansgar NÜNNING, Lexikon teorie literatury a kultury, Brno 2006; Manfred OEMING, Úvod do biblické hermeneutiky: Cesty k pochopení textu, Praha 2001;Petr POKORNÝ et al. , Hermeneutika jako teorie porozumění: od základních otázek jazyka k výkladu bible, Praha 2005; Rolf RENDTORFF, Hebrejská Bible a dějiny: Úvod do starozákonní literatury, Praha 2000; Shlomith RIMMON-KENANOVÁ, Poetika vyprávění, Brno 1983; Helmut UTZSCHNEIDER a S. A. NITSCHE, Arbeitsbuch literaturwissenschaftliche Bibelauslegung: Eine Methodenlehre zur Exegese des Alten Testaments, Gütersloh 2001.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jáchym Šenkyřík (07.06.2019)

Literatura jako komunikační proces; žánry Bible, hypotézy vzniku Bible a jeho kontexty; texty Bible; výklad Bible.

Studijní opory
Poslední úprava: doc. Petr Sláma, Ph.D. (21.06.2023)

Kurz je plně distanční a probíhá na moodlu https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/enrol/instances.php?id=518. Kód k samostatnému přihlášení je RETD1002

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Petr Sláma, Ph.D. (26.10.2019)

Kurz je koncipován jako distanční. Student prochází 4 lekcemi  v prostředí moodlu. Na základě zde uvedených textů samostatně vypracovává úkoly k jednoltivým lekcím. Podmínkou zápočtu je splnění všech úkolů s alespoň 75% úspěšností.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK