PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
SZP-Biblical Hebrew - RETA9301
Anglický název: Biblical Hebrew
Zajišťuje: Katedra Starého zákona (27-SZ)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
letní s.:0/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: RETN9301
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Petr Sláma, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Rückl, Ph.D.
prof. Martin Prudký, Dr.
Je prerekvizitou pro: RETA1031, RETA1010, RETA1011
Rozvrh ZS   Rozvrh LS   
Anotace - angličtina
A practical class lasting two semesters, each session lasting two hours. Its aim is for students to acquire linguistic
competence in independent reading, translation, and grammatical analysis of Hebrew texts from the Old
Testament of medium difficulty. The course follows on directly from the intensive course in Biblical Hebrew.

The first semester of studies is devoted to the system of verbs:
• Classes of weak verbs
• Multiple weak verbs
• Suffixed verbs

The second semester of studies is devoted to syntax:
• Issues relating to tenses in Hebrew
• The syntax of imperatives, infinitives, negatives, questions, and wishes
• Types of sentence in narrative and non-narrative types of text
Poslední úprava: Vančová Eliška, Mgr. (01.06.2020)
Literatura - angličtina

KOEHLER, L. and BAUGARTNER, W. The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament I-V, Leiden 1994-2000 (in BibleWorks).

BROWN, Francis and DRIVER, S. R. and BRIGGS, Charles. Hebrew and English Lexicon, Peabody, 1979.

JOOSTEN, Jan. The Verbal System of Biblical Hebrew: A New Synthesis Elaborated on the Basis of Classical Prose, Jerusalem, 2012.

JOÜON, Paul and MURAOKA, Takamitsu. A Grammar of Biblical Hebrew, Roma, 1991.

Poslední úprava: Vančová Eliška, Mgr. (01.06.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK