PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
SZP-Ancient Hebrew - Basic Course - RETA9300
Anglický název: Ancient Hebrew - Basic Course
Zajišťuje: Katedra Starého zákona (27-SZ)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 8
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Počet nekontaktních hodin: 100 [hodiny/semestr]
Rozsah, examinace: zimní s.:0/100, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: RETN9300
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Petr Sláma, Ph.D.
prof. Martin Prudký, Dr.
doc. Mgr. Jan Rückl, Ph.D.
Rozvrh ZS   
Anotace - angličtina
An intensive course of Biblical Hebrew for beginners consisting of four weeks studying Hebrew. The objective of
the course is to learn to read and translate a Hebrew text of medium difficulty with the assistance of a dictionary.
During the course, the following aspects are focused on:
– The Hebrew alphabet and its vocalisation
– The noun system, its determination by a definite article or by a suffix
– Proclitic prepositions
– Adnominal genitives
– Numbers
– The regular verb including its sevenfold system of linguistic stems.
Poslední úprava: Vančová Eliška, Mgr. (01.06.2020)
Literatura - angličtina

KOEHLER, L. and BAUGARTNER, W. The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament I-V, Leiden 1994-2000 (in BibleWorks).

BROWN, Francis and DRIVER, S. R. and BRIGGS, Charles. Hebrew and English Lexicon, Peabody, 1979.

WEINGREEN, Jacob. A Practical Grammar of Classical Hebrew, New York, 1959.

JOOSTEN, Jan. The Verbal System of Biblical Hebrew: A New Synthesis Elaborated on the Basis of Classical Prose, Jerusalem, 2012.

JOÜON, Paul and MURAOKA, Takamitsu. A Grammar of Biblical Hebrew, Roma, 1991.

SCHNEIDER, Wolfgang. Grammatik des Biblischen Hebräisch, 2001.

BUSHELL, Michael S. and TAN, Michael D. and WEAVER, Glenn L. BibleWorks for Windows, version 7, Norfolk, VA, 2005.

Poslední úprava: Vančová Eliška, Mgr. (01.06.2020)
Podmínky zakončení předmětu - angličtina

Regular preparation for the lessons and completion of the tasks assigned.

In order to pass the course students have to pass a written test and an oral test.

Poslední úprava: Vančová Eliška, Mgr. (01.06.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK