PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Religious Studies - Second Comprehensive Examination - RETA8200
Anglický název: Religious Studies - Second Comprehensive Examination
Zajišťuje: Katedra religionistiky (27-R)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Pavel Hošek, Ph.D.
doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D.
Mgr. Pavel Roubík, Ph.D.
Třída: povinně volitelný
Prerekvizity : RETA8021
Rozvrh   
Anotace - angličtina
In this course the students will acquire elementary knowledge of the most important world religions. They will learn
basic data concerning Judaism, Islam, Hinduism and Buddhism, all presented in a historical and comparative
perspective with continuing reference to interfaith relations and how other world religions relate to Christianity.
Poslední úprava: Vančová Eliška, Mgr. (01.06.2020)
Literatura - angličtina

KNIPE, D. Hinduism. Experiments in the Sacred, Waveland, 1998.

LESTER, R.Buddhism: The Path to Nirvana, Harper, San Francisco, 1987.

DENNY, F. Islam and the Muslim Community, Waveland, 1998.

FISHBANE, M. Judaism: Revelation and Traditions, HarperOne, 1988.

Poslední úprava: Vančová Eliška, Mgr. (01.06.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK