PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Religious Studies - Second Comprehensive Examination - RETA8200
Anglický název: Religious Studies - Second Comprehensive Examination
Zajišťuje: Katedra religionistiky (27-R)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Pavel Hošek, Ph.D.
doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D.
Mgr. Pavel Roubík, Ph.D.
Třída: povinně volitelný
Prerekvizity : RETA8021
Rozvrh   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Eliška Vančová (01.06.2020)
In this course the students will acquire elementary knowledge of the most important world religions. They will learn
basic data concerning Judaism, Islam, Hinduism and Buddhism, all presented in a historical and comparative
perspective with continuing reference to interfaith relations and how other world religions relate to Christianity.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Eliška Vančová (01.06.2020)

KNIPE, D. Hinduism. Experiments in the Sacred, Waveland, 1998.

LESTER, R.Buddhism: The Path to Nirvana, Harper, San Francisco, 1987.

DENNY, F. Islam and the Muslim Community, Waveland, 1998.

FISHBANE, M. Judaism: Revelation and Traditions, HarperOne, 1988.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK