PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Philosophy - First Comprehensive Examination - RETA7100
Anglický název: Philosophy - First Comprehensive Examination
Zajišťuje: Katedra filosofie (27-F)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. Lenka Karfíková, Dr. theol.
Mgr. Jan Kranát, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D.
Třída: povinně volitelný
Prerekvizity : RETA7011
Rozvrh   
Anotace - angličtina
The exam should examine how the students have mastered the knowledge of the main fields of the discipline and
the skills to interpret the philosophical texts practised in the seminars. The extent of the exam is limited to the
philosophy of ancient, medieval and early modern tradition (in terms of time limited by the philosophy of Immanuel
Kant, Kant including). The exam presupposes thorough individual preparation. The fields of examination and the
list of the primary and secondary texts are published and updated at the webpage of the department of philosophy.
Poslední úprava: Vančová Eliška, Mgr. (01.06.2020)
Literatura - angličtina

The list of primary and secondary literature required for the examination and the further instructions are published at the webpage of the department of philosophy:

https://web.etf.cuni.cz/ETFN-501.html

Poslední úprava: Vančová Eliška, Mgr. (01.06.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK