PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
NZP-Latina 2 - RET9102
Anglický název: Latin 2.
Zajišťuje: Katedra Nového zákona (27-NZ)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
letní s.:0/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: RETN9102
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Lucie Kopecká
PhDr. Milena Přecechtělová
Prerekvizity : RET9101
Záměnnost : RBAKEVT0, RETK105, RETK9102
Je prerekvizitou pro: RET20214, RET30117, RET3011, RET70120, RET30118, RET3014, RET3015, RET30111, RET30112, RET7040, RET30382, RET3038, RET30381, RET3039, RET9110, RET9111, RET30113, RET30223, RET30114, RET30115, RET70114
Je záměnnost pro: RETKN9102, RETK9102
Rozvrh ZS   Rozvrh LS   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ladislav Beneš, Dr. (01.06.2020)
Tento předmět navazuje na znalosti a dovednosti získané v předmětu Latina 1 s intenzivním kurzem. Zaměřuje se
na latinskou syntax (systém vedlejších vět a polovětné konstrukce) a na malou, avšak obtížnější část morfologie. V
rámci gramatických výkladů, cvičných vět, autokorektivních cvičení a překladů se pracuje se stále obtížnějšími
souvětími a přiměřeně těžkými souvislými texty. Po absolvování kurzu Latina 2 umí student rozebírat a překládat i
složitější latinská souvětí a pracovat s rozsáhlejšími a obtížnějšími latinskými texty.
Osnova:
Ablativ absolutní / Infinitivní vazby / Syntax pádů / Přímé otázky / Souslednost časů / Nepřímé otázky / Věty po
výrazech záporné pochybnosti / Věty obavné / Věty zabraňovací / Věty příčinné / Věty časové / Věty podmínkové /
Věty přípustkové / Gerundium a gerundivum / Věty účinkové / Obsahové věty oznamovací / Vztažné věty
konjunktivní / Shrnutí morfologie a syntaxe.

Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Milena Přecechtělová (09.10.2019)

Na základě zvládnutí kompletní latinské morfologie a syntaxe schopnost zvládnout překlad přiměřeně obtížných souvislých latinských textů.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ladislav Beneš, Dr. (01.06.2020)

PŘECECHTĚLOVÁ M. Latina nejen pro teology. Praha : Zdenka Barcalová, 2009 (2. vyd.). ISBN 978-80-903178-2-6.

PRAŽÁK J. M. - NOVOTNÝ F. - SEDLÁČEK J. Latinsko-český slovník. Praha : SPN, 1955. ISBN 48-91-90.

KÁBRT J. a kol. Latinsko-český slovník. Praha, 2000. ISBN 80-85927-82-9.

ŠPAŇÁR J. - HRABOVSKÝ J. Latinsko-slovenský a slovensko-latinský slovník. Bratislava : SPN 1962 (5. vyd.). ISBN 067-489-87.

NOVOTNÝ F. a kol. Základní latinská mluvnice. Praha : H&H, 1992.

QUITT Z. - KUCHARSKÝ P. Latinská mluvnice. Praha : SPN, 1972.

RUBENBAUER H. - HOFMANN J. B. Lateinische Grammatik. München, 1995 (12. vyd.). ISBN 978-3-87488-694-9.

KORONTHÁLYOVÁ M. Souhrn latinské gramatiky. Praha : Kairos, 2000.

BILÍKOVÁ E. Přehled latinské mluvnice sestavený v tabulkách. Brno, 1992.

BEJLOVEC, J. - JANDA J. - KAMÍNKOVÁ E. - KUCHARSKÝ P. - QUITT Z. Latina pro vysoké školy. Praha : SPN, 1972 (vyd. 2.).

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Milena Přecechtělová (09.10.2019)

Vedle standardní účasti na výuce je student povinen během zimního semestru absolvovat jeden průběžný test, na konci zimního semestru absolvovat závěrečný zápočtový test a naučit se zpaměti Ustanovení křtu svatého v latině. Po letním semestru student absolvuje zkoušku sestávající z písemné části (překlad a gramatický rozbor souvislého neznámého textu) a z ústní části (teoretické a praktické znalosti latinské gramatiky; zpaměti text: Symbolum apostolicum nebo Nicaeno-Constantinopolitanum).

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Ladislav Beneš, Dr. (01.06.2020)

Získání zápočtu z Latiny 1 (s intenzivním kursem).

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: PhDr. Milena Přecechtělová (09.10.2019)

Získání zápočtu z Latiny I (s intenzivním kursem).

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Milena Přecechtělová (09.10.2019)

Vedle standardní účasti na výuce je student povinen během zimního semestru absolvovat jeden průběžný test, na konci zimního semestru absolvovat závěrečný zápočtový test a naučit se zpaměti Ustanovení křtu svatého v latině. Po letním semestru student absolvuje zkoušku sestávající z písemné části (překlad a gramatický rozbor souvislého neznámého textu) a z ústní části (teoretické a praktické znalosti latinské gramatiky; zpaměti text: Symbolum apostolicum nebo Nicaeno-Constantinopolitanum).

Další doporučené předměty
Poslední úprava: Mgr. Ladislav Beneš, Dr. (01.06.2020)

Repetitorium Latinum 2.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK