PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Religionistika - 1. souborná zkouška - RET8100
Anglický název: Religious Studies - First Comprehensive Examination
Zajišťuje: Katedra religionistiky (27-R)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://web.etf.cuni.cz/ETFN-433.html
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. Pavel Hošek, Ph.D.
doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D.
Mgr. Pavel Roubík, Ph.D.
Třída: povinně volitelný
Neslučitelnost : RET8106
Prerekvizity : RET8011
Záměnnost : RBAKEVT0
Je prerekvizitou pro: RET80203, RETN8032, RET8021, RET8022, RET8023, RET8025, RET80201, RET8028, RET8026, RET8027, RET8024, RETK8002, RETK8023, RET80202, RET80205, RET8029, RET8032, RETK8021, RET80204
Rozvrh ZS   Rozvrh LS   
Anotace
V rámci této zkoušky studenti prokazují znalost jednoho karmanového a jednoho monoteistického náboženství,
dále základních pojmů fenomenologie náboženství a nejdůležitějších koncepcí z dějin a metodologie
religionistiky.

1. karmanová náboženství (hinduismus nebo buddhismus dle vlastní volby)
2. monoteistická náboženství (judaismus nebo islám dle vlastní volby)
3. úvod do religionistiky


Poslední úprava: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (11.06.2020)
Literatura

1. hinduismus nebo buddhismus (k přípravě na zkoušku je nutno přečíst nejméně dvě z níže uvedených knih):

Hinduismus

KNIPE D., Hinduismus, Prostor, 1997

CROSS S., Hinduismus, Ikar, 2001

ZBAVITEL D., Hinduismus, DharmaGaia, 1993

KÜNG H., von STIETENCRON H., Křesťanství a hinduismus, Vyšehrad, 1997

Buddhismus

LESNÝ V., Buddhismus, Samec, 1948

MILTNER V., Vznik a vývoj buddhismu, Vyšehrad, 2001

SNELLING J., Buddhismus, Ikar, 2000

LESTER R., Buddhismus, Prostor, 1997

KÜNG H., BECHERT H., Křesťanství a buddhismus, Vyšehrad, 1998

2. judaismus nebo islám (k přípravě na zkoušku je nutno přečíst nejméně dvě z níže uvedených knih):

Judaismus

FISHBANE M., Judaismus, Prostor, 1996

LANCASTER B., Judaismus, Ikar, 2000

BAUMANN A., Co by měl každý vědět o židovství, Kalich, 2000

NEWMAN J., SIVAN G., Judaismus od A do Z, Sefer, 1993

FRY H., Čítanka židovsko-křesťanského dialogu, Vyšehrad, 2003

Islám

KROPÁČEK L., Duchovní cesty islámu, Vyšehrad, 1998

DENNY F., Islám, Prostor, 1998

HAERI Fadhlalla Šajch, Základy islámu, Votobia 1997

KÜNG H., Van ESS J., Křesťanství a islám, Vyšehrad, 1998

3. úvod do religionistiky - všichni studenti si v rámci přípravy na 1. odbornou zkoušku přečtou tyto práce:

OTTO R., Posvátno, Vyšehrad, 1998

ELIADE M., Posvátné a profánní, ČKA, 1994

dále je nutno přečíst nejméně dvě z níže uvedených knih:

SKALICKÝ K., V zápase s posvátnem, CDK, Brno 2005

SKALICKÝ K., Po stopách neznámého Boha, Aula, Praha 1994

HORYNA B., Úvod do religionistiky, Oikumene, Praha 1994

WAARDENBURG J., Bohové zblízka. Systematický úvod do religionistiky, MU, Brno 1997

ŠTAMPACH I., Náboženství v dialogu, Portál, Praha 1998

HELLER J., MRÁZEK M., Nástin religionistiky, Kalich, Praha 2004

Poslední úprava: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (11.06.2020)
Podmínky zakončení předmětu

ústní zkouška

Poslední úprava: Hošek Pavel, prof., Ph.D. (29.10.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK