PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Náboženská mapa české společnosti - RET80321
Anglický název: Religious Map of Czech Society
Zajišťuje: Katedra religionistiky (27-R)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D.
Je korekvizitou pro: RET8029
Rozvrh LS   
Anotace
Kurs seznamuje studenta s nejdůležitějšími podobami současného duchovního života v české společnosti. Student dokáže rozpoznat ty podoby, které se zdají být v současnosti atraktivní, životaschopné a ve fázi růstu, a porozumí zdrojům této atraktivity pro člověka v tzv. postmoderní době. V nauce i praxi popisovaných společenství dokáže analyzovat způsoby, jimiž jsou současní lidé nábožensky oslovováni. Je schopen ocenit společenský přínos jednotlivých náboženských společenství a odhalit zdroje možného společenského napětí.
Poslední úprava: Vojtíšek Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D. (11.02.2024)
Literatura

Povinná:

NEŠPOR, Zdeněk R., Příliš slábi ve víře. Praha: Kalich 2010.

HAMPLOVÁ, Dana, Náboženství v české společnosti na prahu 3. tisíciletí. Praha: Karolinum 2013.

 

Doporučená:

HOŠEK, P., A bohové se vracejí. Proměny náboženství v postmoderní době, Mlýn, Jihlava, 2012.

Internetové prezentace diskutovaných náboženských skupin.

Dingir.

Náboženský infoservis.

Poslední úprava: Vojtíšek Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D. (11.02.2024)
Požadavky ke zkoušce

Student skládá zkoušku, při níž rozhovor sleduje témata přednášek a povinné studijní literatury. Doplňující otázky směřují k doporučené literatuře.

Poslední úprava: Vojtíšek Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D. (11.02.2024)
Sylabus

sylabus kursu „náboženská mapa české společnosti“

1.           Úvod. Pojem „spiritualita“. Model spirituality. Zdroje spirituality. 16. února

2.           „Spiritualita objektivní pravdy“. Pojem „religiozita“. Religiozita v české společnosti a její vývoj. Otázka tzv. českého ateismu. 23. února

3.           Spiritualita v české společnosti podle posledního sčítání lidu. 1. března

4.           Specifika vztahu české společnosti k náboženství. Církve a náboženské společnosti v české společnosti. 8. března

5.           Proměna společnosti v postmoderní době. „Spiritualita individuálního prožívání“ jako reakce na proměnu společnosti 15. března

6.           Hnutí Nového věku a tzv. nenáboženská spiritualita. 22. března

7.           Dvě podoby spirituality v současném světě. 12. dubna

8.           Nová hnutí v římskokatolické církvi a mariánská hnutí. 19. dubna

9.           Evangelikalismus. 26. dubna

10.       Pentekostalismus. 3. května

11.       Esoterismus. Mystika. Novopohanství. 10. května

12.       Judaismus a islám v české společnosti. 17. května

13.       Indické náboženské tradicev české společnosti. 24. května

Poslední úprava: Vojtíšek Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D. (11.02.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK