PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář religionistiky - RET8029 (Hnutí Nového věku)
Anglický název: Religious Studies Seminar 2
Zajišťuje: Katedra religionistiky (27-R)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: RETN8021
Další informace: http://www.etf.cuni.cz/kat-rel/
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D.
Korekvizity : RET80321
Prerekvizity : RET8100
Rozvrh LS   
Anotace
Hnutí Nového věku a na něj navazující tzv. nenáboženská spiritualita představuje nepřehlédnutelný fenomén současného duchovního života. V kursu jsou zkoumány podmínky vzniku a myšlenkové kořeny tohoto hnutí a je představeno spektrum jeho podob i nalézány shodné prvky, které opravňují jednotlivé aktivity pod pojem "hnutí Nového věku" zařadit.
Kurs má tři části. V první je formou přednášek a následné diskuse hnutí představeno, druhá část znamená praktické seznámení s žitými podobami tohoto hnutí formou čtyř společných zúčastněných pozorování, třetí pak představuje diskuse nad referáty o písemných pracích jednotlivých studentů.
Poslední úprava: Vojtíšek Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D. (11.02.2024)
Literatura

Literatura ke kursu:

HOŠEK, P., A bohové se vracejí. Proměny náboženství v postmoderní době, Mlýn, Jihlava 2012.

VOJTÍŠEK, Z., Encyklopedie náboženských směrů a hnutí v ČR, Portál, Praha 2004.

Dingir, religionistický časopis o současné náboženské scéně.

Náboženský infoservis.

Poslední úprava: Vojtíšek Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D. (11.02.2024)
Požadavky ke zkoušce

Podmínkou k započtení kursu je odevzdání písemné práce v rozsahu cca 10 normovaných stran textu, účast na zúčastněných pozorováních a účast na seminárních diskusích.

Poslední úprava: Vojtíšek Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D. (11.02.2024)
Sylabus

SYLABUS KURSU „NEW AGE A NENÁBOŽENSKÁ SPIRITUALITA“

1.        Způsob a rozvrh seminární práce. Esoterická tradice. 16. února

2.        Esoterická tradice a Theosofická společnost. 23. února

3.        Vývoj tradice Theosofické společnosti a kořeny hnutí Nového věku. 1. března

4.        Vývoj hnutí Nového věku. Začátky hnutí Nového věku u nás. 8. března

5.        Milenialismus v hnutí Nového věku a nenáboženská spiritualita. 15. března

6. – 9. Společná zúčastněná pozorování místo 22. března, 12. dubna, 19. dubna, 26. dubna

10.     Reflexe společných zúčastněných pozorování a příprava seminárních prací 3. května

11.     Reflexe společných zúčastněných pozorování a příprava seminárních prací 10. května

12.     Referáty ze seminárních prací 17. května

13.     Referáty ze seminárních prací 24. května

Poslední úprava: Vojtíšek Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D. (11.02.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK