Seminář religionistiky - RET8027 (Buddhismus na západě)
Anglický název: Religious Studies Seminar 2
Zajišťuje: Katedra religionistiky (27-R)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://www.etf.cuni.cz/kat-rel/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D.
Korekvizity : RET8009
Prerekvizity : RET8100
Rozvrh   
Literatura

CONZE, E., Stručné dějiny buddhismu, Jota, Brno 1997, zvláště kapitola LUŽNÝ, D., Stručné dějiny buddhismu na Západě, str. 155-173.
LENOIR, F., Setkávání buddhismu se Západem, Volvox Globator, Praha 2002.
HONZÍK, J. (ed.), Jednota v rozmanitosti. Buddhismus v České republice, DharmaGaia 2010.

Poslední úprava: Vojtíšek Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D. (07.02.2019)
Požadavky ke zkoušce

Studentovi je kurs započten na základě přijaté seminární práce a předneseném referátu o ní.

Poslední úprava: Vojtíšek Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D. (07.02.2019)
Sylabus

Předběžný rozvrh seminární práce

1.–3.      Rozvrh a způsob práce, buddhismus na Západě a u nás              ............... 19. 2., 26. 2. a 5. 3.

4.–6.      Buddhismus na Západě, výběr tématu seminární práce, návštěva knihovny a archivu Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů                                                      ............ 12. 3., 19. 3. a 26. 3.

7.–9.      Tři zúčastněná pozorování podle domluvy, pravděpodobně z těchto:

              společenství théravádového buddhismu, předběžně: Buddha Mangala,

              společenství zenového buddhismu, předběžně: zen mistra Kaisena,

              společenství tibetského buddhismu: předběžně: Bud. Diamantové cesty

              chrám vietnamského buddhismu v Písnici                                  

10.-13.   Referáty o seminárních pracích                                                     ............ 7. 5., 14. 5., 21. 5., 28. 5.

 

Poslední úprava: Vojtíšek Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D. (30.01.2021)
Vstupní požadavky

Prerekvizity: RET8100
Korekvizity: RET8009

Poslední úprava: Vojtíšek Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D. (07.02.2019)