PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář religionistiky - RET80206 (J. R. R. Tolkien a teologie fantazie)
Anglický název: Religious Studies Seminar 2
Zajišťuje: Katedra religionistiky (27-R)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://www.etf.cuni.cz/kat-rel/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Pavel Hošek, Ph.D.
Neslučitelnost : RET8013
Rozvrh   
Anotace
V semináři religionistiky si studenti osvojují pokročilé metodické postupy religionistické interpretace vybraných náboženských textů, učí se zásadám kritické analýzy, exegeze a komparace relevantních textových reálií.
Poslední úprava: Hošek Pavel, prof., Ph.D. (29.10.2019)
Literatura

Waardenburg J., Bohové zblízka

Antalík D., jak srovnávat nesrovnatelné

vybrané pramenné texty

Poslední úprava: Hošek Pavel, prof., Ph.D. (29.10.2019)
Podmínky zakončení předmětu

účast v seminárních diskusích, seminární práce na schválené téma v rozsahu pěti stran

Poslední úprava: Hošek Pavel, prof., Ph.D. (29.10.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK