PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář religionistiky - RET80205 (Milenialismus v náboženství světa)
Anglický název: Religious Studies Seminar 2
Zajišťuje: Katedra religionistiky (27-R)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://www.etf.cuni.cz/kat-rel/
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D.
Korekvizity : RET8006
Prerekvizity : RET8100
Rozvrh   
Anotace
Kurs studentům poskytuje přehled o významném religionistickém fenoménu – očekávání konce nebo transformace světa. Kurs je koncipován tak, aby studenti po nutném teoretickém uvedení do problematiky mohli seminární formou poznávat a komparovat výskyt milenialismu v různém náboženském i historickém prostředí. Kurs tak studentům zároveň slouží k doplnění znalostí o jednotlivých náboženstvích a o jejich vývoji. Komparace jim umožňuje hlubší vhled do dynamiky vývoje jednotlivých náboženství.
Poslední úprava: Vojtíšek Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D. (08.09.2021)
Literatura

Literatura ke kursu

BIERNOT, David et al. Konec tohoto světa: milenialismus a jeho místo v judaismu, křesťanství a islámu. Praha: Dingir, 2012.

VOJTÍŠEK, Zdeněk (ed.). Apokalypsa, nebo transformace? Mileniální koncepce v minulosti i současnosti. Praha: Dingir, 2013.

VOJTÍŠEK, Zdeněk (ed.). Millennialism: expecting the end of the world in the past and present. Praha: Dingir, 2013.

FESTINGER, Leon – RIECKEN, Henry – SCHACHTER, Stanley, Když se proroctví nesplní. Praha: Portál 2021.

Poslední úprava: Vojtíšek Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D. (08.09.2021)
Požadavky ke zkoušce

Zápočet je udělen na základě účasti v seminárním dění, referátu z vlastní seminární práce a přijaté seminární práce.

Poslední úprava: Vojtíšek Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D. (08.09.2021)
Sylabus

Předběžný rozvrh seminářů

     1.   Definice milenialismu....................................................................................................... 8. 10.

     2.   Typy milenialismu ......................................................................................................... 15. 10.

     3.   Křesťanský milenialismus.......................................................................................... 22. 10.

     4.   Mesianismus v judaismu.............................................................................................. 29. 10.

     5.   Konec světa v islámu......................................................................................................... 5. 11.

     6.   Esoterický milenialismus a milenialismus Nového věku............................. 12. 11.

     7.    Strategie překonání mileniálního zklamání........................................................ 19. 11.

     8.   Rozhovor nad knihou Leona Festingera Když se proroctví nesplní.......... 26. 11.

     9.   Vybrané případy milenialismu: milenialismus v hnutí Óm šinrikjó.......... 3. 12.

  10.   Vybrané případy milenialismu: milenialismus v adventismu................... 10. 12.

  11.   Vybrané případy milenialismu: milenialismus v hnutí Dvanáct kmenů...... 17. 12.

  12.    Referáty ze seminárních prací........................................................................................ 7. 1.

  13.    Referáty ze seminárních prací..................................................................................... 14. 1.

Poslední úprava: Vojtíšek Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D. (06.10.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK