PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář religionistiky - RET80203 (Současné podoby pentekostálního křesťanství)
Anglický název: Religious Studies Seminar 2
Zajišťuje: Katedra religionistiky (27-R)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://www.etf.cuni.cz/kat-rel/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D.
Korekvizity : RET8006
Prerekvizity : RET8100
Rozvrh   
Literatura

Literatura ke kursu:

VOJTÍŠEK, Zdeněk. Evangelikalismus - protestantské křesťanství přizpůsobené situaci náboženského pluralismu, Lidé města / Urban People 16 (1), 2014, s. 23-66.

NEŠPOR, Zdeněk R., VOJTÍŠEK, Zdeněk. Encyklopedie menších křesťanských církví v České republice. Praha: Karolinum 2015.

BURGESS, S. M. VAN DER MAAS, E. M. (Eds.) The New Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements. Revised and expanded edition. Grand Rapids, Zondervan, 2002.

BURGESS, S. M., Encyclopedia of Pentecostal and Charismatic Christianity. New York, Routledge, 2006.

HOCKEN, P. Strategie Ducha? Výzva obnovných hnutí pro tradiční církve. Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství, 1998.

MCGRATH, A. E. Blackwellova encyklopedie moderního křesťanského myšlení. Návrat domů, Praha 2001.

MCCONNELL, D. R. Jiné evangelium. Křesťanský život Albrechtice, 1996.

BUBIK, R. Historie letničního hnutí I-VI., Nakladatelství Křesťanský život, Albrechtice, 2007.

DRÁPAL, D. Jak to všechno začalo, historie Křesťanského společenství Praha I. Křesťanská společenství Praha, 2008.

DRÁPAL, D. Léta růstu, historie Křesťanského společenství Praha II. Křesťanská společenství Praha, 2009.

DRÁPAL, D. Zlom, historie Křesťanského společenství Praha III. Křesťanská společenství Praha, 2011.

Dingir, religionistický časopis o současné náboženské scéně.

Poslední úprava: Vojtíšek Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D. (17.09.2015)
Sylabus

Předběžný rozvrh seminární práce:

1. Způsob a rozvrh seminární práce. Evangelikalismus: vznik a charakteristika (Z. V.)

2. Vývoj evangelikalismu (Z. V.)

3. Podoby pentekostálního hnutí (Z. V., T. H.)

4. Otázka uzdravení vírou (přednáška hosta)

5. Neocharismatické hnutí. Spektrum neocharismatických církví u nás (Z. V., T. H.)

Výběr tématu seminární práce, návštěva knihovny a archivu Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů

6. Neocharismatické hnutí. Příklad Církve víry (T. H.)

7. - 10. Společná zúčastněná pozorování.

11. Referáty ze seminárních prací

12. Referáty ze seminárních prací

13. Referáty ze seminárních prací

14. Referáty ze seminárních prací

Společná zúčastněná pozorování (čtyři z následujících):

společenství klasického letničního hnutí, předběžně: AC 1. sbor Apoštolské církve v Praze - http://www.acpraha.cz/o_nas.html

společenství charismatického hnutí, předběžně: Společné bohoslužby KS Praha, Kulturní dům Ládví.

společenství katolické charismatické obnovy, předběžně: komunita Chemin Neuf http://www.chemin-neuf.cz/

společenství neocharismatického hnutí v rámci AC: předběžně: Církev bez hranic - http://www.cirkevbezhranic.cz/

společenství hnutí víry: předběžně: Církev Oáza, Triumfální centrum víry

Poslední úprava: Vojtíšek Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D. (25.01.2016)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK