RP-Proseminář religionistiky - RET8013
Anglický název: Religious Studies Seminar 1
Zajišťuje: Katedra religionistiky (27-R)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: RETN8011
Další informace: http://www.etf.cuni.cz/kat-rel/
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Pavel Hošek, Ph.D.
Záměnnost : RBAKEVT0
Je neslučitelnost pro: RET80206
Rozvrh ZS   
Anotace
Kurs poskytuje studentovi základní přehled o cestě indických tradic na Západ a o jejich etablování v tomto prostoru. Součástí kursu jsou zúčastněná pozorování, která zprostředkují studentovi přímou zkušenost se současnými podobami žitých indických tradic u nás.
Poslední úprava: Vojtíšek Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D. (26.09.2022)
Literatura

Literatura ke kursu – nutná:

podle vybraného tématu seminární práce

 

Literatura ke kursu – doporučená:

Hinduismus. Základní texty východních náboženství 1., Argo, Praha 2007.

Upanišady, přeložil Dušan Zbavitel, DharmaGaia, Praha 2004.

Védské hymny, přeložil Oldřich Friš, DharmaGaia, Praha 2000.

Fárek, m., Indické tradice, zvané někdy hinduismus, in: fárek, M. et al., Základy religionistiky: Světová náboženství, nová nábo­žen­ská hnutí a religio­nistika (studijní texty pro pedagogy), Univerzita Pardubice, Pardubice 2008, str. 47-108.

Knipe, D. M., Hinduismus. Experimenty s posvátnem, Prostor, Praha 1997.

Knotková-Čapková, B. (ed.), Základy asijských náboženství, I. díl, Karolinum, Praha 2004.

Küng, H., Stietencron, H. von, Křesťanství a hinduismus, Vyšehrad, Praha 1997.

Vavroušková, S., Hinduismus: tradice a moderní společnost, in: Náboženství a společnost v jižní a jihovýchodní Asii. Tradice a současnost, Orientální ústav AV, Praha 2005.

Werner, K., Náboženství jižní a východní Asie, MU, Brno 1995.

Werner, K., Malá encyklopedie hinduismu, Atlantis, Brno 1995.

Zbavitel, D., Hinduismus a jeho cesty k dokonalosti, DharmaGaia, Praha 1993.

Zbavitel, D., Otazníky starověké Indie, NLN, Praha 1997.

Zbavitel, D. a kol., Bohové s lotosovýma očima, Vyšehrad, Praha 1997.

Eliade, m., Jóga. Nesmrtelnost a svoboda, Argo, Praha 1999.

Filipský, J., Encyklopedie indické mytologie, Libri, Praha 1998.

Lexikon východní moudrosti, přeložil Vladimír Liščák a kol., Votobia, Olomouc 1996.

Poslední úprava: Vojtíšek Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D. (26.09.2022)
Sylabus

Předběžný rozvrh seminární práce

1.–3. Hinduismus na Západě a v české společnosti 7. – 21. 10.

4.–6. Návštěva knihovny a archivu Společnosti pro studium sekt 
a nových náboženských směrů, samostatná práce, seznámení 
s tištěnými materiály i filmy 4. 11. – 18. 11.

7.–11. Zúčastněná pozorování a rozhovory ve čtyřech z následujících společenství: 
Jóga v denním životě, hnutí Resonance, hnutí Hare Kršna, hnutí Sai Baby,
Oshovo hnutí, hnutí Šrí Činmoje, Sahadža jóga, hnutí Bhagvána a Ammy, 
hnutí Višvanándy; podle potřeby, místo seminářů 25. 11. – 16. 12.

12.–13. Referáty 6. a 13. 1. 2023

Poslední úprava: Vojtíšek Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D. (26.09.2022)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou úspěšného zakončení kursu je přijetí odevzdané písemné seminární práce. Dříve musejí být teze seminární práce předneseny v semináři. Předpokládá se účast na seminářích i zúčastněných pozorováních.

Poslední úprava: Vojtíšek Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D. (26.09.2022)