PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
RPV3-Základy buddhismu - RET8009
Anglický název: Introduction to Buddhism
Zajišťuje: Katedra religionistiky (27-R)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D.
Je korekvizitou pro: RET8027
Rozvrh LS   
Anotace
Kurs studentovi poskytuje základní přehled o buddhismu, jeho vývoji a rozšíření, a to od počátku až do současnosti. Umožňuje studentovi základní porozumění nejdůležitějším buddhistickým textům a vybavuje ho základními dovednostmi k jejich interpretaci. Student je tak schopen rozlišit jednotlivé vývojové trendy a tendence této náboženské tradice, rozpoznat jejich funkci ve společnostech, které buddhismus ovlivnil, a zhodnotit ji. Je také schopen odhadnout roli buddhismu ve světě v budoucnosti.
Pokud bude nařízena distanční výuka, přednášky budou online prostřednictvím MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty, kód u6ieiaa (stejný jako v kursu Úvod do hinduismu).
Bližší informace a pokyny k instalaci MS Teams: https://dl.cuni.cz/ms-teams/ a na https://htf.cuni.cz/HTF-747.html.
Poslední úprava: Vojtíšek Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D. (30.01.2021)
Literatura

* Povinná:

Čítanka ke kursu Základy buddhismu.

ZBAVITEL, D. (ed.), Raný indický buddhismus, Argo, Praha 2008.

* Doporučená:

MILTNER, V., Vznik a vývoj buddhismu, Vyšehrad, Praha 2001.

LESNÝ, V., Buddhismus, Votobia (reprint), Olomouc 2001.

LESTER, R. C., Buddhismus. Cesta k osvícení, Prostor, Praha 1997.

KÜNG, H., BECHERT, H., Křesťanství a buddhismus, Vyšehrad, Praha 1997.

WANGUOVÁ, M. B., Buddhismus, NLN, Praha 1996.

Lexikon východní moudrosti, přeložil Vladimír Liščák a kol., Votobia, Olomouc 1996.

CONZE, E., Stručné dějiny buddhismu, Jota, Brno 1997.

Poslední úprava: Vojtíšek Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D. (30.01.2021)
Sylabus

Předběžný rozvrh přednášek

1.            Krize védského náboženství, náboženský kontext vzniku buddhismu      19. 2.

2.            Legenda o Siddhártovi, vznik sanghy                      26. 2.

3.            Základní předpoklady a pojmy buddhismu                          5. 3.

4.            Rané dějiny sanghy, pálijský kánon                         12. 3.

5.            Théravádový buddhismus a jeho praxe                 19. 3.

6.            Mladší buddhistická literatura a filosofické školy                              26. 3.

7.            Inovace raného buddhismu, rozrůznění buddhismu, mahájána                 16. 4.

8.            Vadžrajána a cesty buddhismu                  23. 4.

9.            Buddhismus v Číně, škola čchan a škola čisté země                          30. 4.

10.          Buddhismus v Japonsku, zenový buddhismus a Ničirenova škola               7. 5.

11.          Buddhismus v Tibetu, školy tibetského buddhismu                         14. 5.

12.          Cesta buddhismu na Západ                         21. 5.

13.          Angažovaný buddhismus a podoby buddhismu na Západě                           28. 5.

Poslední úprava: Vojtíšek Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D. (30.01.2021)
Podmínky zakončení předmětu

Kurs je studentovi započten na základě znalostí prokázaných při závěrečném kolokviu.

Poslední úprava: Vojtíšek Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D. (07.02.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK