RPV4-Nová náboženská hnutí - RET8006
Anglický název: New Religious Movements
Zajišťuje: Katedra religionistiky (27-R)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: RETN8032
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D.
Je korekvizitou pro: RET80205, RET80203
Rozvrh ZS   
Anotace -
Kurs studentům umožňuje pochopit vztah společnosti a nových náboženských hnutí a dynamiku jeho vývoje. Využívá k tomu hlediska sociologie náboženství, psychologie náboženství a religionistiky nových náboženských hnutí. Jsou nalézány obecné sociologické a psychologické vzorce, které umožňují rozpoznat směr vývoje a možných konfliktů s většinovou společností i u dosud nepopsaných či nově vznikajících skupin, a tak posluchače vybavují i do budoucí praxe. Současně s odhalováním obecných zákonitostí kurs poskytuje i základní informace o vybraných náboženských skupinách, které na české scéně působí.
Poslední úprava: Vojtíšek Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D. (21.09.2023)
Literatura

Literatura ke kursu - nutná:

COWAN, D. E., BROMLEY, D. G., Sekty a nová náboženství, Grada, Praha 2013.

Literatura ke kursu - doplňková:

VOJTÍŠEK, Z., Nová náboženství a násilí, Karolinum, Praha 2017.

VOJTÍŠEK, Z., Nová náboženská hnutí a jak jim porozumět, Alfa, Praha 2007.

Dingir, religionistický časopis o současné náboženské scéně.

 

Seriály – doplňkové:

Waco (Paramount Network, 2018).

Wild, Wild Country (Netflix, 2018).

Poslední úprava: Vojtíšek Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D. (21.09.2023)
Požadavky ke zkoušce

Esej na vylosované téma; téma se týká povinné literatury a přednášek; losuje se z asi 20-30 témat.

Poslední úprava: Vojtíšek Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D. (21.09.2023)
Sylabus

Předběžný rozvrh témat přednášek:

  1.   Úvod do kursu. Nové náboženské hnutí jako „ideální typ“. Příklad mormonů. 6. 10.

  2.   Napětí mezi novým náboženským hnutím a společností. Příklad mormonů. 13. 10.

  3.   Denominalizace nového náboženského hnutí. Příklad mormonů.............. 20. 10.

  4.   Nové náboženské hnutí a jeho radikalizace. Příklad svědků Jehovových....... 27. 10.

  5.   Denominalizace nového náboženského hnutí. Příklad svědků Jehovových..... 3. 11.

  6.   „Války kvůli sektám“, příklad munistů                                    ................ 10. 11.

  7.   Teorie konverze a nová náboženská hnutí, příklad munistů        ................ 24. 11.

  8.   Teorie konverze a nová náboženská hnutí, příklad církve Šinčchondži.. 1. 12.

  9.   Nová náboženská hnutí, komunita a děti, příklad hnutí Dvanáct kmenů.. 8. 12.

10.   Nová náboženská hnutí a apostaze, příklad hnutí Dvanáct kmenů........... 15. 12.

11.   Konflikty nových náboženských hnutí, příklad oddaných Kršny .............. 4. 1.

12.  Konflikty nových náboženských hnutí a otázka jejich nebezpečí..................... 11. 1.

Poslední úprava: Vojtíšek Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D. (21.09.2023)