PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
RPV1-Základy hinduismu - RET8003
Anglický název: Introduction to Hinduism
Zajišťuje: Katedra religionistiky (27-R)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D.
Je korekvizitou pro: RET8026
Rozvrh   
Anotace
Kurs studentovi poskytuje základní přehled o rozmanitosti indických tradic, jejich vývoji a rozšíření, a to od počátku až do současnosti. Umožňuje studentovi základní porozumění nejdůležitějším indickým náboženským textům a vybavuje ho základními dovednostmi k jejich interpretaci. Student je tak schopen rozlišit jednotlivé vývojové trendy a tendence indické náboženské tradice, rozpoznat jejich funkci v indické společnosti a zhodnotit ji. Je také schopen odhadnout roli indických tradic v Indii i ve světě v budoucnosti.
Poslední úprava: Vojtíšek Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D. (25.09.2022)
Literatura

Literatura ke kursu – nutná:

Čítanka ke kursu Základy hinduismu

 

Literatura ke kursu – doporučená:

Hinduismus. Základní texty východních náboženství 1., Argo, Praha 2007.

Upanišady, přeložil Dušan Zbavitel, DharmaGaia, Praha 2004.

Védské hymny, přeložil Oldřich Friš, DharmaGaia, Praha 2000.

Fárek, m., Indické tradice, zvané někdy hinduismus, in: fárek, M. et al., Základy religionistiky: Světová náboženství, nová nábo­žen­ská hnutí a religio­nistika (studijní texty pro pedagogy), Univerzita Pardubice, Pardubice 2008, str. 47-108.

Knipe, D. M., Hinduismus. Experimenty s posvátnem, Prostor, Praha 1997.

Knotková-Čapková, B. (ed.), Základy asijských náboženství, I. díl, Karolinum, Praha 2004.

Küng, H., Stietencron, H. von, Křesťanství a hinduismus, Vyšehrad, Praha 1997.

Vavroušková, S., Hinduismus: tradice a moderní společnost, in: Náboženství a společnost v jižní a jihovýchodní Asii. Tradice a současnost, Orientální ústav AV, Praha 2005.

Werner, K., Náboženství jižní a východní Asie, MU, Brno 1995.

Werner, K., Malá encyklopedie hinduismu, Atlantis, Brno 1995.

Zbavitel, D., Hinduismus a jeho cesty k dokonalosti, DharmaGaia, Praha 1993.

Zbavitel, D., Otazníky starověké Indie, NLN, Praha 1997.

Zbavitel, D. a kol., Bohové s lotosovýma očima, Vyšehrad, Praha 1997.

Eliade, m., Jóga. Nesmrtelnost a svoboda, Argo, Praha 1999.

Filipský, J., Encyklopedie indické mytologie, Libri, Praha 1998.

Lexikon východní moudrosti, přeložil Vladimír Liščák a kol., Votobia, Olomouc 1996.

Poslední úprava: Vojtíšek Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D. (26.09.2022)
Požadavky ke zkoušce

Podmínkou získání zápočtu je osvědčení základních znalostí při kolokviu na závěr kursu; výchozím bodem rozhovoru jsou náboženské texty v Čítance, s níž studenti po celý kurs pracují.

Poslední úprava: Vojtíšek Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D. (25.09.2022)
Sylabus
 1. Předběžný rozvrh témat přednášek:

       1.   Úvod, harappská kultura, védy a náboženství véd                          ................... 7. 10.

       2.   Mladší védská literatura, učení upanišad                                            ................ 14. 10.

       3.   Vznik buddhismu a džinismu, filosofické školy – daršany          ................ 21. 10.

       4.   Šivaismus a višnuismus                                                                               ................... 4. 11.

       5.   Eposy                                                                                                                     ................ 11. 11.

       6.   Višnuismus, šástry                                                                                          ................ 18. 11.

       7.   Vývoj jógy a védanty                                                                                      ................ 25. 11.

       8.   Šaktismus a tantry                                                                                          ................... 2. 12.

       9.   Bhakti a purány                                                                                                ................... 9. 12.

     10.   Islám v Indii a sikhismus                                                                             ................ 16. 12.

     11.   Reformní hnutí 19. a 20. století                                                                ...................... 6. 1.

     12.   Život v indické duchovní tradici                                                               ................... 13. 1.

    13.   Život v indické duchovní tradici                                                  Z. V...................... 15. 1.

Poslední úprava: Vojtíšek Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D. (25.09.2022)
Podmínky zakončení předmětu

Je očekávána studentova přítomnost na přednáškách.

Je nutné, aby student měl v systému funkční e-mailovou adresu.

V případě distančního studia (tedy od začátku semestru minimálně do 31. 10. 2020) se konají prostřednictvím programu MS Teams.

Poslední úprava: Vojtíšek Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D. (25.09.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK