FPV3-Filosofie 2 - RET7032
Anglický název: Philosophy 2
Zajišťuje: Katedra filosofie (27-F)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: RETN7032
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jan Kranát, Ph.D.
Prerekvizity : RET7100
Rozvrh ZS   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D. (25.09.2023)
Přednáška přináší přehled o filosofii tzv. německého idealismu, se zvláštním zaměřením na jeho propojení s teologií. Bude věnována dílu I. Kanta, J. G. Fichta, F. W. J. Schellinga, G. W. F. Hegela a F. D. E. Schleiermachera.