PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
FP-Úvod do filosofie - RET7001
Anglický název: Introduction to Philosophy
Zajišťuje: Katedra filosofie (27-F)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
letní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: RETN7001
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. et Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D.
Mgr. Jan Kranát, Ph.D.
Záměnnost : RBAKEVT0, RETD7001, RETK7001
Je neslučitelnost pro: RETKN7001, RETD7001, RETK7001
Je prerekvizitou pro: RET70313, RET70120, RET70047, RET70119, RET7013, RET7034, RET7017, RET7018, RET7019, RET7026, RET70112, RET70111, RET70115, RET70116, RET70113, RET70114, RET70121, RET7011, RET70118, RET70312, RET70117, RET7005, RET7031, RET7041, RETN7031, RETN7041, RETN7005
Je záměnnost pro: RETD7001
Rozvrh ZS   Rozvrh LS   
Anotace -
Přednáška volně navazuje na Úvod do filosofie v ZS. Předpokládá se, že posluchači již důvěrně znají (1) podobenství Platónovy Ústavy, (2) výklad o jazyce z Platónova Sedmého listu, (3) první kniha Aristotelovy Metafysiky a (4) základní postup Descartových Meditací. Nyní budeme postupovat více systematicky, po jednotlivých klíčových pojmech, s nimiž pracuje klasická i moderní filosofie. Zajímat nás bude otázka po možnosti poznání, prostého každodenního i vědeckého, zvláště pak filoso-fického, ale i teologického. Uvidíme, že podmínkou každého poznání, zvláště pak v humanitních oborech je rozumění, že filosofie i teologie jsou vědy rozumějící.

Zápočet za letní semestr bude udělován formou kolokvia s ohledem na přednášená témata.

22. února 2023 1 Úvod
1. března 2 Počitek, vněm, zkušenost
8. března 3 Intence, reflexe, pojem
15. března 4 Rozvažování a rozum
22. března 5 Pojem a jazyk
29. března 6 Věda jako testování hypotéz

Velikonoční prázdniny

19. dubna 7 Věda a paradigma
26. dubna 8 Rozumění a řeč
3. května 9 Gramatický a psychologický výklad
10. května 10 Rozumění v humanitních vědách
17. května 11 Rozumění a tradice
24. května 12 Rozumění a symbol
Poslední úprava: Kranát Jan, Mgr., Ph.D. (01.02.2023)
Literatura

Grondin, Jean, Úvod do hermeneutiky, OIKOYMENH, Praha 1997;

Peregrin, Jaroslav, Filozofie pro normální lidi, Dokořán, Praha 2008;

Petříček, Miroslav, Úvod do (současné) filosofie, 11 improvizovaných přednášek, Hermann a synové, Praha 1992, 4. vyd. 1997;

Schmidinger, Heinrich, Úvod do metafyziky, OIKOYMENH, Praha 2012.

Poslední úprava: Kranát Jan, Mgr., Ph.D. (01.02.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK