PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Teologie diakonie - RET6047 (Hodnoty v sociální práci a zdravotní péči)
Anglický název: Theology of Diaconia
Zajišťuje: Katedra praktické teologie (27-PT)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Ladislav Beneš, Dr.
Neslučitelnost : RDI0101
Prerekvizity : RET6100
Je neslučitelnost pro: RDIK0101, RDI0101
Rozvrh   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK