PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do misiologie - RET6039
Anglický název: Introduction to the Missiology
Zajišťuje: Ekumenický institut (27-EI)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Timothy Noble, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: RT418
Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Timothy Noble, Ph.D. (10.02.2020)
Tento kurs je koncipován jako úvod do oboru misiologie. Začínáme s otázkou, co je misie, abychom mohli dát
první odpověď na otázku, co je misiologie. Pak uvidíme, jak se používá Bible v misii. Další témata jsou dějiny
misie a současné výzvy a problémy v misii. Většina literatury je v angličtině, tak předpokládám dobrou pasivní
znalost angličtiny.
Harmonogram:
RET 6059 Úvod do misiologie
Doc. Tim Noble PhD
tim@etf.cuni.cz
Čvrtek, 13:30 – 15:00
Seminární místnost H
Únor
20 odpadá
27 Úvod – co je misie?

Březen
5 Co je misiologie?
Stefan Paas, “The Discipline of Missiology in 2016: Concerning the Place and Meaning o£ Missiology in the Theological Curriculum”,
Calvin Theological Journal 51:1 (2016): 37–54.

12 Bible a misi
Tim Carriker, “The Bible as Text for Mission”, in Pauline Hoggarth, Fergus Macdonald, Bill Mitchell, Knud Jørgensen (eds.).
Bible in Mission (Regnum Edinburgh Centenary Series Vol. 18) (Oxford: Regnum, 2013), 29–39.

19 Bible a misie
Cornelis Bennema, “Spirit and Mission in The Bible: Toward a Dialogue between Biblical Studies and Missiology”, Trinity Journal 32:2 (2011): 237–258.

26 Dějiny misie
Paul Jenkins, “Who Cares About Mission History? or, The Elder Who Refused to Let the Word "Heathen" Pass His Lips”
International Bulletin of Missionary Research 34:3 (2010): 171–174.

DUBEN
2 Dějiny misie
Stanley H. Skreslet, “Thinking Missiologically about the History of Mission”, International Bulletin of Missionary Research 31:2 (2007): 59–65.

9 Velikonoční prázdniny
16 Velikonoční prázdniny

23 Výzvy k misii
Stephen Bevans and Roger Schroeder, Constants in Context: A Theology of Mission for Today (Maryknoll, NY: Orbis, 2008),
“Mission as Prophetic Dialogue”, 348–368.

30 Výzvy k misii
Stephen Bevans and Roger Schroeder, Constants in Context: A Theology of Mission for Today (Maryknoll, NY: Orbis, 2008),
“Mission as Prophetic Dialogue”, 369–395.

KVĚTEN
7 Odpadá

14 Kontextualizace
Olugbenga Olagunju, “An Evaluation of Bevans’ models of contextual theology and its contributions to doing theology in the 21st century church”,
Ogbomoso Journal of Theology 17:2 (2012): 37–57.

21 Odpadá

28 Závěr - jak dělat misii?

Seminární práce
Napíšete seminární práce, 3 – 5 stran:

Co by to znamenalo, dělat křesťanskou misii v dnešní České republice?
Literatura
Poslední úprava: doc. Timothy Noble, Ph.D. (10.02.2020)

Úvod do misiologie - RET6039

 

Bibliografie (ve knihovnách UK)

Anderson, Gerald H. et al. (eds.), Witness to World Christianity: the International Association for Mission Studies, 1972-2012. New Haven, CT: Overseas Ministries Study Center, 2012.

Bevans, Stephen B. Models of Contextual Theology. Revised and expanded edition. Maryknoll, NY: Orbis Books, 2002.

Bevans, Stephen B. An Introduction to Theology in Global Perspective. New York: Orbis Books, 2009.

Bosch, David. Witness to the World: the Christian mission in theological perspective. Atlanta: John Knox, 1980.

Bosch,  David J. Dynamika kresťanskej misie: dejiny a budúcnosť misijných modelov. Praha: Středoevropské centrum misijních studií, 2010.

Castro, Emilio. Sent free: mission and unity in the perspective of the kingdom. Geneva: World Council of Churches, 1985.

Costa, Ruy. One faith, Many Cultures: Inculturation, Indigenization, and Contextualization. Maryknoll: Orbis Books, 1988.

Černý, Pavel. Kristovo dílo spásy jako základ a imperativ misie: aktivity Světové rady církví. Brno: L. Marek, 2006.

Dolista, Josef. Misijní úsilí církve. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001.

Foust, Thomas (ed.). A Scandalous Prophet: The Way of Mission after Newbigin. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2002.

Gittins, Anthony J. Living Mission Interculturally: faith, culture, and the renewal of praxis. Collegeville, Minnesota: Liturgical Press, 2015.

Hadjadj, Fabrice. Jak dnes mluvit o Bohu?: evangelizační anti-pomůcka. Brno: CDK, 2016.

Hunsberger, George and Craig Van Gelder (eds.). The Church between Gospel and Culture: The Emerging Mission in North America.Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1996.

Ivanov, Sergej A. Byzantské misie, aneb, Je možné udělat z "barbara" křesťana? Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2012.

Karotemprel, Sebastian (ed.). Nasledovanie Krista v misiách: príručka misiologie. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 2000.

Kraemer, Hendrik. The Christian Message in a non-Christian World. London: Harper & Brothers, 1938.

Kirk, Andrew and Kevin J. Vanhoozer (eds.). To Stake a Claim: Mission and the Western Crisis of Knowledge. Maryknoll, NY: Orbis Books, 1999.

Knitter, Paul. Jesus and the Other Names: Christian Mission and Global Responsibility. Maryknoll, NY: Orbis, 1996.

Martinek, Michael. Křesťané v zemi Indiánů: kulturní, sociální a náboženské protiklady Latinské Ameriky. Středokluky: Zdeněk Susa, 2007.

Neill, Stephen. A History of Christian Missions. Harmondsworth: Penguin, 1964.

Newbigin, Lesslie. The Gospel in a Pluralist Society. Geneva: WCC Publications, 1989.

Noble, Tim. Mission from the perspective of the other: drawing together on holy ground. Eugene, OR: Pickwick Publications, 2018.

Oleksa, Michael. Orthodox Alaska: a Theology of Mission. Crestwood, NY: St. Vladimir's Seminary Press, 1992.

Oleksa, Michael (ed.). Alaskan Missionary Spirituality. Crestwood, NY: St Vladimir’s Seminary Press, 2010.

Opatrný, Aleš. Evangelizace a víra. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2019.

Papathanasiou, Athanasios. Future, the Background of History: Essays on Church Mission in an Age of Globalization. Montréal: Alexander Press, 2005.

Pospíšil, C.V. (překlad a úvod). Křesťanství a ostatní náboženství: dokument Mezinárodní teologické komise z roku 1996. Praha: Krystal OP; Řím: Křesťanská akademie, 1999.

Potřebujeme misiologie?: pokud ano, proč je nevyučujeme a systematicky ji nerozvíjíme? Sborník příspěvků z první konference Středoevropského centra misijních studii. Praha: Středoevropské centrum misijních studii, 2007.

Pružinský, Štefan a Marián Nadzam. Teologické východiská pravoslávnej cirkevnej misie 1. Košice: Rektorát Univerzity P.J. Šafárika, 1994.

Reifler, Hans Ulrich. Kresťanská misia na prelome tisícročí: úvod do misiologie. Levice: Sdruženie Ježiš pre každého, 1998.

Rommen, Edward. Into All the World: An Orthodox Theology of Mission. Yonkers, NY: St Vladimir´s Seminary Press, 2017.

Senior, Donald a Carroll Stuhlmueller. Biblické základy misie. Levice: Ježiš pre každého, 2002.

Verkuyl, Johannes. Contemporary Missiology: An Introduction. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1978.

Weaver, Dorothy Jean. Matthew's Missionary Discourse: a Literary Critical Analysis. Sheffield: JSOT Press, 1990.

Yates, Timothy. Christian Mission in the Twentieth Century. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

Yong, Amos. The Missiological Spirit: Christian Mission Theology for the Third Millennium Global Context. Eugene, OR: Cascade, 2014.

Zavadil, Pavel (ed.). Čeští jezuité objevují Nový svět: dopisy a zprávy o plavbách, cestách a živobytí z Ameriky, Filipín a Marián (1657-1741). Praha: Argo, 2015.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK