PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Historická teologie - 2. souborná zkouška - RET3200
Anglický název: Historical Theology - Second Comprehensive Examination
Zajišťuje: Katedra církevních dějin (27-CD)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: RETN3200
Další informace: https://web.etf.cuni.cz/ETFN-328.html
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. Martin Wernisch, Dr.
doc. Ota Halama, Th.D.
Pieter Cornelis Adrianus Morée, Dr.
Třída: povinně volitelný
Neslučitelnost : RET3206
Prerekvizity : RET3021
Rozvrh LS   
Anotace -
Zkouška má prokázat znalost českých církevních dějin od jejich počátků po novou dobu, a nezbytnou míru
porozumění jejich specifikům a souvislostem jak vnitřním, tak i s obecnými církevními dějinami a s ostatními
teologickými disciplínami. Vedle návštěvy přednášek, semináře a příp. cvičení předpokládá důkladné individuální
studium povinné i doporučené literatury. Aktuální literatura je zveřejňována na webu katedry církevních dějin:
https://web.etf.cuni.cz/ETFN-328.html

Poslední úprava: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (05.06.2020)
Literatura -

FILIPI P. aj. (ed.) Český ekumenismus (Theologické kořeny a současná tvář církví). Praha: Ekumenická rada církví, 1976, 240 s.

HREJSA, Ferdinand: Česká reformace. Praha: Jos. R. Vilímek, 1914, 106+IV s.

WERNISCH, M.: Husitství. Brno: L. Marek, 2003, 144 s. ISBN 80-86263-40-1.

ŘÍČAN, R. - MOLNÁR, A.: Dějiny Jednoty bratrské. Praha, Kalich 1957, 520 s.

OPOČENSKÝ, H.: Protireformace v Čechách. Praha, F. Topič 1921 (vyd. 2.), 88 s.

Poslední úprava: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (05.06.2020)
Požadavky ke zkoušce - angličtina

Knowledge corresponding to prescribed literature, with the necessary understanding of the context.

Poslední úprava: Wernisch Martin, prof., Dr. (30.10.2019)
Podmínky zakončení předmětu -

Znalosti odpovídající předepsané literatuře a fakultní výuce předmětu, s potřebným porozuměním souvislostem.

Poslední úprava: Wernisch Martin, prof., Dr. (24.10.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK