PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Chotěboř: Reformační architektura a výtvarné umění v českých zemích - RET3065B
Anglický název: Chotěboř: Reformation Architecture and Fine Arts in the Czech Lands
Zajišťuje: Katedra církevních dějin (27-CD)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:20/0, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Ota Halama, Th.D.
Třída: volitelný
Rozvrh ZS   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ladislav Beneš, Dr. (01.06.2023)
Úkolem přednáškového kursu je seznámit jeho účastníky s problematikou přístupu k výtvarnému umění a
architektuře v průběhu české reformace (1348–1620). Jeho formou bude kombinace mluveného slova a
obrazových prezentací.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Ladislav Beneš, Dr. (01.06.2023)

Pondělí:

9:00 - 12:30: Kostel, kaple, klášter, hřbitov a veřejný prostor
Večer: Kdo ilustroval Bibli kralickou? (plenární přednáška)

Úterý:

9:00 - 12:30: Posvátný obraz, ostatky, ikonoklasmus
Promítání: Hodina prasete (Francie / Velká Británie 1993)

Středa:

9:00 - 12:30: Umění a architektura u husitů a utrakvistů
Panel k přednáškám

Čtvrtek:

9:00 - 12:30: Umění a architektura v Jednotě bratrské
Pátek:

9:00 - 11:00: Umění a architektura u luteránů a kalvinistů

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Ladislav Beneš, Dr. (01.06.2023)

Podmínkou zakončení předmětu je absolvování přednášek.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK