PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Letní škola církevních dějin - RET3063
Anglický název: Summer School of Ecclesiastical History
Zajišťuje: Katedra církevních dějin (27-CD)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/5, Z [DS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Pieter Cornelis Adrianus Morée, Dr.
Záměnnost : KVAR07
Rozvrh LS   
Anotace
Ve dnech 4.-8. září 2023 proběhne v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích již třetí ročník Letní školy církevních dějin, kterou pořádáme ve spolupráci s humanitními fakultami Univerzity Karlovy, Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Univerzity Hradec Králové.

Letní škola nabídne především studentům, ale i badatelům, učitelům a dalším zájemcům z širší veřejnosti sérii přednášek, diskusí, workshopů a exkurzí, které zajišťují pozvaní odborníci. Nesoustředí se na jedno téma nebo časové období, ale chce přinést inspiraci z různých oblastí církevních a náboženských dějin, s cílem je představit bohaté možnosti tohoto oboru stojícího na pomezí „světského“ a „duchovního“, na pomezí několika vědních oborů a konfesí. Stává se tak tradicí, že setkání se odehrává v interdisciplinárním dialogu historie, historiografie, teologie, archivnictví a pomocných věd historických, dějin umění anebo pedagogiky.

Účast na letní škole bude zpoplatněna, studenti si hradí ubytování a stravu. Na výběr bude z následujících možností platby:

5010,- Kč (plná penze, ubytování, zápisné)
4380,- Kč (polopenze – dvě libovolná jídla denně, ubytování, zápisné)
3540,- Kč (snídaně, ubytování, zápisné)
2700,- Kč (vlastní stravování s možností využití kuchyňky, ubytování, zápisné)
500,- Kč (zápisné bez ubytování a stravy)

Cena se skládá z:
Zápisné: 500,- Kč
Ubytování na 1 noc: 550,- Kč (ve 2-5 lůžkových pokojích)
Plná penze na 1 den (snídaně, oběd, večeře): 630 Kč
Cena 1 jídla: 210 Kč

Organizátoři:

PhDr. ThLic. Michal Sklenář, Ph.D. et Ph.D. (ÚSTR)
doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. (KTF UK)
PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D. (FF UK)
Peter Morée, Dr. (ETF UK)
Mgr. Jakub Pátek, Ph.D. (FF UJEP)
ThDr. Martin Dekarli, Th.D. (FF UHK)

Kontaktní osoby:
Mgr. Anna Macourková (ÚSTR): anna.macourkova@ustrcr.cz
Bc. Daniela Šaldová (ÚSTR): daniela.saldova@ustrcr.cz

Pokud by student/ka potřeboval/a finanční podporu, aby se Letní školy mohl/a zúčastnit, nechť se obrátí na P. Morée (moree@etf.cuni.cz).
Poslední úprava: Morée Pieter Cornelis Adrianus, Dr. (31.03.2023)
Podmínky zakončení předmětu

1. Aktivní účast na alespoň 75 % pořádaných akcí (v případě prezenční i distanční realizace letní školy)

2. Odevzdání písemného referátu v rozsahu zhruba 6 normostran textu opatřeného zdroji (případně s připojenou reflexí letní školy). Téma a materiál by měly být konsultovány v průběhu letní školy, definitivní podobu je třeba odevzdat do 30. září 2023.

Poslední úprava: Morée Pieter Cornelis Adrianus, Dr. (31.03.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK