PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář z církevních dějin - RET3028 (Petr Chelčický)
Anglický název: Church History Seminar 2
Zajišťuje: Katedra církevních dějin (27-CD)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (12)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Ota Halama, Th.D.
Prerekvizity : RET3100
Rozvrh   
Anotace - angličtina
Seminář je věnován dílu originálního husitského myslitele Petra Chelčického.
Poslední úprava: Halama Ota, doc., Th.D. (26.09.2020)
Cíl předmětu

Cílem předmětu je seznámení účastníků s konkrétními, méně známými díly Petra Chelčického.

Poslední úprava: Halama Ota, doc., Th.D. (26.09.2020)
Literatura

Prameny:

P. Ch. Spisy z Pařížského sborníku, ed. J. Boubín, Praha 2008

P. Ch. Spisy z Olomouckého sborníku, ed. J. Boubín, Praha 2016

P. Ch. Spisy z Kapitulního sborníku, ed. J. Boubín, Praha 2018

Literatura:

Eduard Petrů: Soupis díla Petra Chelčického, Praha 1957.

Jaroslav Boubín: Petr Chelčický. Myslitel a reformátor, Praha 2005

Poslední úprava: Halama Ota, doc., Th.D. (26.09.2020)
Metody výuky

Distanční, podle okolností kontaktní forma.

Poslední úprava: Halama Ota, doc., Th.D. (26.09.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK