PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
CDP-Proseminář církevních dějin - RET30114 (Jean Calvin a české země)
Anglický název: Church History Seminar 1
Zajišťuje: Katedra církevních dějin (27-CD)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: RETN3011
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Ota Halama, Th.D.
Prerekvizity : RET3004, RET9102
Je prerekvizitou pro: RET3100
Rozvrh ZS   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK