M. Luther II - RET3005A
Anglický název: M. Luther II
Zajišťuje: Katedra církevních dějin (27-CD)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Martin Wernisch, Dr.
Prerekvizity : RET3005
Rozvrh   
Anotace -
Přednáška o formování osobnosti a věrouky M. Luthera a jeho vlivu na běh církevních dějin v pozdějších letech jeho života.
Poslední úprava: Wernisch Martin, prof., Dr. (08.02.2021)
Literatura -

Amedeo Molnár: Na rozhraní věků, Praha 2007 (2. vyd.)

Martin Luther: Výbor z díla (S úvodem Martina Wernische), Praha 2017.

Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (10.12.2020)
Metody výuky

Přednáška

Poslední úprava: Wernisch Martin, prof., Dr. (07.02.2023)
Podmínky zakončení předmětu -

Pravidelná účast.

Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (10.12.2020)