CDPV1-M. Luther - RET3005
Anglický název: M. Luther
Zajišťuje: Katedra církevních dějin (27-CD)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Martin Wernisch, Dr.
Je prerekvizitou pro: RET3100, RET3005A
Rozvrh ZS   
Anotace -
Poslední úprava: prof. Martin Wernisch, Dr. (26.09.2023)
Kurs byl součástí soustavy podle staré akreditace, už se nevyučuje (letos je jeho nejbližší paralelou kurs RETN3008).
Přednáška o formování osobnosti a věrouky M. Luthera a jeho vlivu na běh církevních dějin v ranějších letech jeho života.
Literatura -
Poslední úprava: prof. Martin Wernisch, Dr. (19.09.2019)

Amedeo Molnár: Na rozhraní věků, Praha 2007 (2. vyd.)

Martin Luther: Výbor z díla (S úvodem Martina Wernische), Praha 2017.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. Martin Wernisch, Dr. (19.09.2019)

Pravidelná účast.