PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
CDP-Přehled dějin dogmatu - RET3004
Anglický název: History of Christian Doctrine
Zajišťuje: Katedra církevních dějin (27-CD)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: RETN3004
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Martin Wernisch, Dr.
Neslučitelnost : RL006
Záměnnost : RBAKEVT0, RETD3004, RETK3004
Je neslučitelnost pro: RETK3004, RETKN3004, RETD3004
Je prerekvizitou pro: RET3015, RET30111, RET40111, RET30112, RET30113, RET30114, RET30115, RET40119, RET30116, RET40113, RET40115, RET40117, RET3014, RET30118, RET30117, RET40121, RET3011
Je záměnnost pro: RETKN3004, RETK3004, RETD3004
Rozvrh ZS   
Anotace -
Kurs byl součástí soustavy podle staré akreditace; pro současné studenty je určen nástupnický kurs RETN3004.

Úvodový kurs, poskytující definici dílčí disciplíny dějin dogmatu a představující její látku od počátků po současnost,
se zřetelem ke všem hlavním větvím křesťanství.
Cílem je
a) seznámit se základními fakty dějin křesťanského dogmatu
b) kriticky orientovat v problematice pojímání dogmatu a vztahu mezi konfesijním a ekumenickým rozměrem
křesťanství
c) poskytnout logickou osu k organisaci rozsáhlejšího samostatného studia církevních dějin.
Hlavní probíraná témata:
1. Pojem dogmatu.
2. Formování biblického kánonu a jeho vztah k vyznáním víry církve; starokřesťanská symbola.
3. Ekumenické koncily; trojiční zápasy a učení; christologické otázky; spor o ikony.
4. Středověké koncily; vývoj pojímání svátostí od času prvotní církve po husitství.
5. Příčiny reformace; učení o hříchu, milosti a ospravedlnění, s předpoklady v konfliktu augustinismu s
pelagianismem.
6. Vnitroreformační roztržka o chápání sv. Večeře Páně; vyznavačské spisy protestantismu.
7. Dogmatický vývoj římského katolicismu od tridentského po II. vatikánský koncil.
Poslední úprava: Wernisch Martin, prof., Dr. (26.09.2023)
Cíl předmětu

Seznámit se základními fakty dějin křesťanského dogmatu.

Kriticky orientovat v problematice pojímání dogmatu a vztahu mezi konfesijním a ekumenickým rozměrem křesťanství.

Poskytnout logickou osu k organisaci rozsáhlejšího samostatného studia církevních dějin.

Poslední úprava: HALAMA_J (04.06.2008)
Literatura -

LOHSE B. Epochy dějin dogmatu. Jihlava: Mlýn, 2003, 248 s. ISBN 80-86498-04-2

MOLNÁR A. Pohyb teologického myšlení. Praha: Kalich, 1982, 440 s. Skriptum KEBF.

HARNACK A. Dějiny dogmatu. Praha: Kalich, 1974, VIII+372+XIV s. Skriptum KEBF.

LANE T. Dějiny křesťanského myšlení. Praha: Návrat domů, 1996, 288 s. ISBN 80-85495-47-X.

BERKHOF L. Dějiny dogmatu. Praha: Návrat domů, 2003, 238 s. ISBN 80-7255-077-2.

.

Poslední úprava: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (12.05.2020)
Metody výuky

Přednáška

Poslední úprava: Wernisch Martin, prof., Dr. (02.09.2021)
Sylabus

Hlavní probíraná témata:

1. Pojem dogmatu.

2. Formování biblického kánonu a jeho vztah k vyznáním víry církve; starokřesťanská symbola.

3. Ekumenické koncily; trojiční zápasy a učení; christologické otázky; spor o ikony.

4. Středověké koncily; vývoj pojímání svátostí od času prvotní církve po husitství.

5. Příčiny reformace; učení o hříchu, milosti a ospravedlnění, s předpoklady v konfliktu augustinismu s pelagianismem.

6. Vnitroreformační roztržka o chápání sv. Večeře Páně; vyznavačské spisy protestantismu.

7. Dogmatický vývoj římského katolicismu od tridentského po II. vatikánský koncil.

Poslední úprava: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (12.05.2020)
Podmínky zakončení předmětu -

Úspěšné složení závěrečného testu.

Poslední úprava: Wernisch Martin, prof., Dr. (19.09.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK