PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
CDPV2-Česká reformace - RET30019 (jednota bratrská v 15. století)
Anglický název: The Bohemian Reformation
Zajišťuje: Katedra církevních dějin (27-CD)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: RETN3032
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Ota Halama, Th.D.
Je prerekvizitou pro: RET3100
Rozvrh   
Anotace - angličtina
Přednáškový kurs je věnován problematice sedmi svátostí (křest - biřmování/konfirmace - zpověď - Večeře Páně - manželství - kněžství - poslední pomazání) či jejich odrazu v praktickém životě církví tzv. české reformace (1348-1620). Důraz je položen na interpretaci příslušných pramenů husitských, utrakvistických a bratrských. Proměny jsou ilustrovány rovněž pomocí hmotných a uměleckých památek české reformace.
Poslední úprava: Halama Ota, doc., Th.D. (26.09.2020)
Cíl předmětu

Cílem předmětu je osvojit si znalosti o proměnách církevní praxe v průběhu tzv. české reformace (1348 - 1620) a poznat zásadní prameny, které příslušné proměny dokumentují.

Poslední úprava: Halama Ota, doc., Th.D. (26.09.2020)
Literatura

Literatura bude upřesněna v průběhu prvních přednášek.

Poslední úprava: Halama Ota, doc., Th.D. (26.09.2020)
Metody výuky

Přednáška doplněná powerpointovými aplikacemi. Zpočátku bude vedená distanční formou, později - in spe - formou kontaktní.

Poslední úprava: Halama Ota, doc., Th.D. (26.09.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK