PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
SZV-Archeologická expedice - Tel Moca 2023 - RET1058
Anglický název: Archaeological Expedition: Tel Moca 2023
Zajišťuje: Katedra Starého zákona (27-SZ)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [TS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: https://web.etf.cuni.cz/ETFN-286-version1-izrael_2019___plakat.pdf
Další informace: https://web.etf.cuni.cz/ETFN-635.html
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Filip Čapek, Ph.D.
Mgr. David Rafael Moulis, Ph.D.
Prerekvizity : RET1005
Rozvrh LS   
Anotace -
Poslední úprava: prof. Filip Čapek, Ph.D. (06.02.2024)
Výjezd na archeologickou kampaň se v roce 2024 nekoná, proto se nelze do RET1058 zapsat. Možností je účastnit se expedice v Tel Azece, k té viz kurz RET1054.

předpokladem absolvování kurzu je: 1. úspěšné výberové řízení
2. účast na kampani
3. prezentování paperu po zakončení kampaně v ZS 2024/5

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: prof. Martin Prudký, Dr. (26.02.2019)

14denní zahraniční expedice. Termín: 29. března -- 13. dubna 2019
Zápis na základě výběrového řízení dle pokynů na webu katedry Starého zákona (https://web.etf.cuni.cz/ETFN-635.html).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK