PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Old Testament Theology - RET10425
Anglický název: International Interdisciplinary Block-Seminar - "The Will of God: The importance of the Old Testament ethics for today?"
Zajišťuje: Katedra Starého zákona (27-SZ)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:18/0, Z(+Zk) [HS]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Martin Prudký, Dr.
doc. Petr Sláma, Ph.D.
prof. Filip Čapek, Ph.D.
Rozvrh LS   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: prof. Martin Prudký, Dr. (27.03.2024)
One-time course taught in English in the form of an international block seminar -- three-day workshop of students & teachers of the universities Prague, Heidelberg and Zürich.
The seminar will take place on 7-9 May 2024 at the Tutzing Conference Centre in Bavaria (Evangelische Akademie Tutzing).
Subject/course: Old Testament Theology
Topic: "The Will of God. The Importance of the Old Testament Ethics for Today?"
It will be held with the active participation of Manfred Oeming (Heidelberg), Konrad Schmid (Zurich), Martin Prudky, Petr Sláma, Filip Čapek, Jan Rückl and Jan Zámečník (Prague).
Students are expected to make an active contribution.
All participants will study the required literature and prepare their presentation on one of the subtopics (30 minutes).
The moodle e-learning portal is used to prepare and communicate with all participants; more detailed information and materials (programme, timetable, etc.) are continuously published there.
Students can also use the consultation with the lecturers to prepare before the symposium.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: prof. Martin Prudký, Dr. (11.04.2024)

Obligatory Reading:

  • John J. COLLINS, What are Biblical Values: What the Bible Say on Key Ethical Issues , New Haven: Yale University Press  2019.
  • John BARTON, Ethics in Ancient Israel , Oxford: Oxford University Press  2014.

Recommended Reading:

  • John BARTON, Ethics and the Old Testament, Harrisburg, Pa: Trinity Press International  1998.
  • John GOLDINGAY, Old Testament Theology: Israel's Life (Vol. 3) : IVP Academic  2009.
  • Eckart OTTO, "The Study of Law and Ethics in the Hebrerw Bible / Old Testament", in: SAEBO, Magne (ed.),  Hebrew Bible / Old Testament: The History of Its Interpretation III. From Modernism to Post-Modernism. Part 2 , Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2015,  594-621.
  • Eckart OTTO, Theologische Ethik des Alten Testaments (Theologische Wissenschaft 3,2), Stuttgart: Kohlhammer  1994.
  • Eckart OTTO, Biblische Wertethik (bookreview J. J. Collins, What are Biblical Values, New Haven 2019.

Orientation / Lexicons:

  • Art. Ethics HB/OT, in: Encyclopedia of the Bible and its Reception. Vol. 8: Essenes - Fideism (by Jacqueline E. Lapsley), Berlin / Boston: de Gruyter, 2014, 97-100.
  • Art. Ethik (AT), in: WiBiLex - Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet, 2013, by Dorothea Erbele-Küster (online: http://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/17880/ ).

Recommended Reading in Czech:

  • Adam MACKERLE, Etické aspekty u předexilních Malých proroků, Praha: Krystal 2019, str. 5-47.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK