SZPV1-Exegeze Starého zákona - RET1034
Anglický název: Old Testament Exegesis
Zajišťuje: Katedra Starého zákona (27-SZ)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: RETN1032
Vysvětlení: Výuka je plánována jako badatelská laboratoř probíhající na fakutě.V případě karanrény se výuka přesouvá na zoom.https://cesnet.zoom.us/j/97103887719?pwd=VVRxSloySE1EME1BamkzYkJFMmhIQT09
Další informace: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=425
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Petr Sláma, Ph.D.
Prerekvizity : RET9301
Rozvrh ZS   
Anotace -
JAK SE DĚLÁ SVATYNĚ: Četba a výklad kapitol Ex 25-40, věnovaných modelu "příbytku" neboli "stánku úmluvy", s nímž Izrael podle knih Exodus-Numeri putuje pouští. Co všechno příbytek obsahuje? K čemu má sloužit? Kdo to obsluhuje? Dobové pozadí těchto kapitol, jejich symbolika a vztah k reálným chrámům v Izraeli a v Judsku.
Poslední úprava: Sláma Petr, doc., Ph.D. (05.10.2023)
Literatura -

Komentáře k Exodu

  • ALBERTZ, Rainer, 2015: Exodus 19-40, TVZ: Zürich .
  • CHILDS, Brevard S., 1987: Exodus: A Commentary, SCM Press: London.
  • HOUTMAN, Cornelis, 2000: Exodus, Volume 3, Peeters: Leuuven
  • NOTH, Martin, 1960: Das zweite Buch Mose : Exodus, Evangelische Verlaganstalt: Berlin.
  • PROPP, William H., 2006: Exodus 19-40: A New Translation with Introduction and Commentary, Doubleday: New York.
  • TIŇO, Jozef, 2013: Exodus, Dobrá kniha: Trnava.
Poslední úprava: Sláma Petr, doc., Ph.D. (05.10.2023)