PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
SZP-Hebrejština - kurzorická četba - RET1010
Anglický název: Hebrew - Advanced reading
Zajišťuje: Katedra Starého zákona (27-SZ)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: RETN1010
Další informace: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=34
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Filip Čapek, Ph.D.
prof. Martin Prudký, Dr.
Prerekvizity : RET9301
Je korekvizitou pro: RET1011
Rozvrh ZS   
Anotace -
Poslední úprava: prof. Martin Prudký, Dr. (04.10.2021)
Kurz rozvíjí znalosti biblické hebrejštiny pravidelnou četbou vybraných textů různých žánrů (narativní, poetické) a rovněž tak pravidelnou přípravou konkrétních zadaných úloh. Cílem je osvojit si základní znalost slovní zásoby, syntaxe a porozumění čtenému textu. Součástí je i uvedení do práce s kritickým aparátem edic Hebrejské bible a do poznámek masoretů.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ladislav Beneš, Dr. (12.05.2020)

Martin PRUDKÝ, Cvičebnice biblické hebrejštiny, Praha 2014.

Jacob WEINGREEN, Učebnice biblické hebrejštiny, Praha 1997.

Biblia Hebraica Stuttgartensia, Stuttgart 1990 (popř. další vydání)

Paul JOÜON a Takamitsu MURAOKA, A Grammar of Biblical Hebrew, Roma 1991.

Wolfgang SCHNEIDER, Grammatik des Biblischen Hebräisch, 2001.

BibleWorks for Windows, version 7 nebo vyšší nebo obdobné databáze pro analytickou práci s orig. texty.

Studijní opory
Poslední úprava: prof. Martin Prudký, Dr. (02.10.2023)

Na výukovém portálu https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=34

Klíč k zápisu: Abram

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Ladislav Beneš, Dr. (12.05.2020)

Průběžné zpracovávání příprav a úkolů k jednotlivým lekcím a vypracování překladů biblických oddílů podle zadané metodiky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK