SZV-Biblická archeologie - Úvod do metodologie - RET1005
Anglický název: Biblical Archaeology - Introduction to Methodology
Zajišťuje: Katedra Starého zákona (27-SZ)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://www.etf.cuni.cz/moodle
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Filip Čapek, Ph.D.
Mgr. David Rafael Moulis, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: RET1054, RET1058
Rozvrh ZS   
Anotace
Předmět má za cíl představit základní metodologické postupy v terénu, rozlišení mezi destruktivními a nedestruktivními metodami, zpracování nálezů za užití nejrůznějších metod a analýz
(radiokarbonová metoda, termoluminiscence, DNA analýza, analýza keramiky a další). Část předmětu se věnuje tvorbě průběžných i závěrečných zpráv a práci s takovým materiálem.

Kurz nabízí základní orientaci v disciplíně biblické archeologie. Důraz je kladen na počáteční vymezení disciplíny vzhledem k dalším vědním oborům, následuje přehled jednotlivých pracovních kroků a dále pak ukázky z vybraných lokalit a jejich interpretace. Absolvovat kurz je dobré zejména pro ty, kdo zvažují účast na archeologickém výzkumu v lokalitách TEL MOCA nebo TEL AZEKA, na kterém se ETF UK podílí.

Klíč k zápisu: RET1005
Poslední úprava: Moulis David Rafael, Mgr., Ph.D. (01.10.2023)
Literatura

Mazar, A.(ed.), Studies in Archaeology of the Iron Age in Israel and Jordan, JSOTSup 331, Sheffield Academic Press: Sheffield 2001;

Oeming, M., Sláma, P., (eds.), Kingdoms of Israel and Judah, LIT Verlag: Münster 2015;

Renfrew, C., Bahn, P., (eds.), Archaeology: The Key Concepts, Routledge: London/New York 2005;

Vaughn, A. G., Killebrew. A., E., (eds.), Jerusalem in Bible and Archaeology - The First Temple Period, Brill: Leiden/Boston 2003;

Vieweger, D., Archäologie der biblischen Welt, Vandenhoeck/Ruprecht: Göttingen (2nd impression) 2006;

Poslední úprava: Moulis David Rafael, Mgr., Ph.D. (28.07.2017)