PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminař doktorandů (Religionistika) - RDS08
Anglický název: Doctoral Seminar (Religious Studies)
Zajišťuje: Katedra religionistiky (27-R)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. Pavel Hošek, Ph.D.
doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D.
doc. Mgr. Pavol Bargár, Ph.D.
Rozvrh ZS   Rozvrh LS   
Anotace
Postgraduální doktorské studium studijního oboru není členěno na "předměty" ani "tématické bloky", ale probíhá
podle individuálních studijních plánů.
Pro studenty jsou každoročně vypisovány semináře doktorandů, které jsou tradiční platformou setkávání
doktorandů i prostředkem jejich zapojení do vědeckých projektů příslušných akademických pracovišť.
Seminář má v závislosti na potřebách studentů dvojí podobu. V prvním případě je vypisován jako teoreticko-
metodologický seminář, na němž studenti představují výsledky svého dosavadního bádání. Jeho cílem je umožnit
studentům vzájemnou diskuzi ohledně těchto výsledků a vybudovat jejich kompetenci hájit i kriticky posuzovat svá
stanoviska i stanoviska druhých. V druhém případě je seminář zaměřen na vzdělávání a spolupráci na vědeckých
projektech a probíhá jako kolokvium doktorandů s akademickými pracovníky příslušných kateder. Jeho cílem je
rozšiřovat znalosti studentů v daném oboru a zejména seznamovat studenty se základními metodami vědecké
práce.
Náplň semináře se každoročně určuje v návaznosti na aktuální priority, probíhající vědecké projekty pracovišť a
konkrétní specializace vedoucího semináře.
Poslední úprava: Prudký Martin, prof., Dr. (14.12.2019)
Literatura

Podle aktuálního zaměření a náplně semináře, například:

Skalický, K., V zápase s posvátnem, Brno 2005;

Paden, W., Bádání o posvátnu, Brno 2002;

Waardenburg, J., Bohové zblízka. Systematický úvod do religionistiky, Brno 1997;

Horyna, B. - Pavlincová, H., Dějiny religionistiky, Olomouc 2001;

Antalík, D., Jak srovnávat nesrovnatelné, Praha 2005;

Lužný, D., Náboženství a moderní společnost, Brno 1999;

Říčan, P., Psychologie náboženství a spirituality, Praha 2007;

Bowie, F., Antropologie náboženství, Praha 2008;

Bubík, T., České bádání o náboženství ve 20. století, Praha 2007;

Nešpor, Z. - Lužný, D., Sociologie náboženství, Praha 2007.

Poslední úprava: Prudký Martin, prof., Dr. (14.12.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK