Seminař doktorandů (Historická teologie) - RDS03
Anglický název: Doctoral Seminar (Historical Theology)
Zajišťuje: Katedra církevních dějin (27-CD)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. Martin Wernisch, Dr.
doc. Ota Halama, Th.D.
Pieter Cornelis Adrianus Morée, Dr.
Rozvrh ZS   Rozvrh LS   
Anotace
Poslední úprava: prof. Martin Prudký, Dr. (14.12.2019)
Postgraduální doktorské studium není členěno na "předměty" ani "tématické bloky", ale probíhá podle
individuálních studijních plánů.

Pro studenty daného oboru jsou vypisovány semináře doktorandů, které jsou tradiční platformou setkávání a
vzájemné komunikace doktorandů s akademickými pracovníky, místem dalšího odborného vzdělávání a jedním
z nástrojů zapojování studentů do vědeckých projektů příslušných akademických pracovišť.
Konkrétní podoba semináře závisí na proměnlivých faktorech, zejména na počtu (interních) doktorandů a
tématickém zaměření jejich disertačních projektů. K nim se osnova kursu může vztahovat přímějším i méně
přímým způsobem. Lze je kupř. konfrontovat anebo naopak zužitkovat jejich společné jmenovatele. Stejně tak je
ale možné integrovat vybrané aspekty, jež s jednotlivými projekty souvisejí, do rámce, určeného předně
badatelskými zájmy školitelů či zaměření pracoviště.
Pedagogický důraz je v každém případě kladen jednak na metodologické zpevňování i prohlubování přístupu
studentů, jednak na rozšiřování jejich rozhledu v oboru (včetně mezioborových souvislostí), působící proti
uzavírání v příliš úzkém zájmovém poli a v tomto smyslu i proti předčasné specializaci.

Semináře doktorandů se zaměřením na historickou teologii a na systematickou teologii se mohou konat také
společně.
Literatura
Poslední úprava: prof. Martin Prudký, Dr. (14.12.2019)

Peter Meinhold: Geschichte der kirchlichen Historiographie I-II, Freiburg-München 1967 Bernd Moeller (ed.): Die Kirche in ihrer Geschichte, Göttingen od 1966 Různí ed.: The Cambridge history of Christianity 1-9, Cambridge 2006-2009 Carl Andresen (ed.): Handbuch der Dogmen- und Theologiegeschichte 1-3, Göttingen 1998 (2. vyd); František Kutnar - Jaroslav Marek: Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví, Praha 1992 (2. vyd); Joseph Chambon: Was ist Kirchengeschichte, Göttingen 1957 Jaroslav Pelikan: The Christian Tradition 1-5, Chicago-London 1973-1990 Johannes Quasten: Patrology 1-4, 1975-1986 a opakovaně na různých místech Hans J. Hillebrand (ed.): The Oxford Encyclopedia of the Reformation, Oxford 1996 Klassiker des Protestantismus 1-8, Bremen 1962-1967.