PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Angličtina pro doktorské studium - RDP091
Anglický název: Partial Doctoral Exam in English
Zajišťuje: Lektorát cizích jazyků (27-CJ)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Petra Bandhauer, Ph.D.
Rozvrh ZS   Rozvrh LS   
Anotace
Poslední úprava: prof. Martin Prudký, Dr. (10.04.2020)
Studenti rozvíjejí porozumění čtenému odbornému textu a dále s ním pracují; biblické texty čtou ve více
překladech. Získají znalosti a dovednosti v jazyce s ohledem na předmět svého studijního zájmu, resp.
doktorského projektu, díky pokročilému porozumění budou schopni reagovat zejména písemnou formou.
Z pohledu Evropského jazykového portfolia budou disponovat jazykovými dovednostmi na úrovni B2.
Literatura
Poslední úprava: prof. Martin Prudký, Dr. (10.04.2020)

Holy Bible containing the Old and New Testaments : Revised Standard Version, translated from the original languages being the version set forth A.D. 1611, revised A.D. 1881-1885 and A.D. 1901 compared with the most ancient authorities and revised A.D. 1946-1952. 2nd ed. New York: Williams Collins sons, 1987. ISBN 0-564-00091-4.

The Holy Bible: containing the Old and New Testaments with the Apocryphal/ Deuterocanonical Books : New Revised Standard Version. New York: Oxford University, 1989. ISBN 0-19-528380-5.

The Holy Bible: New International Version. London: Hodder & Stoughton, c1977.

Hnük von Wicher, English Grammar. Anglická gramatika. Fragment : Praha 1997, 360 s. ISBN80-7200-133-7.

Slovník elektronický:

Anglicko-český praktický slovník 6.0 Lingea, 2017.

on-line slovníky výkladové s výslovností:

Online zdroje pro práci s biblickými texty:

The Int. Bible Society

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. Martin Prudký, Dr. (10.04.2020)

Přítomnost na konzultacích, osvojení si lexika pro teology i zvlášť pro obor svého studia; četba 200 stran odborného textu dle vlastního výběru, písemný výstup (1800 - 2000 znaků) a ústní prezentace při zkoušce (10 min).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK