PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
SZV-Biblická teologie - RDIK1301
Anglický název: Biblical Theology
Zajišťuje: Katedra Starého zákona (27-SZ)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:8/0, Z [HS]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Další informace: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=595
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Petr Sláma, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Roskovec, Ph.D.
Záměnnost : RDI1301
Je záměnnost pro: RDI1301
Rozvrh ZS   
Anotace
Poslední úprava: doc. Petr Sláma, Ph.D. (04.10.2019)
Jednosemestrální představení nejdůležitějších konceptů dvojdílné křesťanské Bible Starého a Nového zákona.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. Petr Sláma, Ph.D. (04.10.2019)

Cílem kurzu je zprostředkovat porozumění tomu, oč v Bibli jde, tedy představit ji z hlediska její pragmatiky (jak funguje v komunikaci církve), poetiky (jak je udělaná), historie (jak vznikala) a její teologie a etiky  (co říká o Bohu a mezilidských vztazích).

Literatura
Poslední úprava: doc. Petr Sláma, Ph.D. (04.10.2019)

Základní literatura:
STRUPPE, Ursula a KIRCHSCHLÄGER, Walter. Jak porozumnět Bibli: Úvod do Starého a Nového zákona. Praha: Vyšehrad, 2000

Doporučená literatura:
BARTON, John. Etika a Starý zákon. Jihlava: Mlýn, 2006
BRUEGGEMANN, Walter. Bible a postmoderní představivost: Písmo jako scénář života. Praha: Vyšehrad, 2016
DEURLOO, Karel, Exodus a exil, Benešov: Eman 2007
MRÁZEK, Jiří. Teologie opomíjených: Přehlížené hlasy v Novém zákoně. Jihlava: Mlýn, 2013
RÖMER, Thomas. Skrytý Bůh: Sex, krutost a násilí ve Starém zákoně. Jihlava: Mlýn, 2006
THEISSEN, Gerd. Úvod do Nového zákona. Jihlava: Mlýn, 2008
ZENGER, Erich. První zákon: Židovská Bible a kanství. Kostelní Vydř í: Karmelitánské nakladatelství, 1999
ZUMSTEIN, Jean. Protestantismus a první křesťané: Ježíš, Pavel, tradice a víra. Jihlava, Mlýn 2008.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Petr Sláma, Ph.D. (04.10.2019)

1) Bůh dosvědčený v Písmu, církev jako komunita kolem Písma, vztah SZ a NZ.
2) Bůh dosvědčený dějinami (příběhy SZ, dějiny spásy, evangelia) + eschatologie
3) Bůh v 5.pádu (Žalmy, Jób, Modlitba Páně...)
4) Bůh v reflexi věřících (Zadní proroci, epištoly...)
5) Co v Bibli znamená / jak vypadá spása /záchrana / Bůh zjevený v Ježíši Kristu
6) Lidský protějšek Boží kolektivně: Izrael / církev (sociální struktury věřícího lidu)
7) Lidský protějšek Boží individuálně: člověk (biblická antropologie, hamartologie).

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Petr Sláma, Ph.D. (26.10.2019)

Zápočet je udělen na základě závěrečného kolokvia po skončení kurzu. Kolokvium prověří základní orientaci v biblické hermeneutice v rozsahu povinné literatury a látky probírané během výuky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK