EIV-Ekumenika - RDIK1203 (Odborné předpoklady ekumenického pracovníka)
Anglický název: Ecumenics
Zajišťuje: Ekumenický institut (27-EI)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:8/0, Z [HS]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. et Mgr. Martin Vaňáč, Ph.D.
Záměnnost : RDI1203
Je záměnnost pro: RDI1203
Rozvrh LS   
Anotace
Cílem kurzu Ekumenika - RDIK1203 (Odborné předpoklady ekumenického pracovníka) je uvedení do problematiky ekumenismu ve světě i v České republice. Studentky a studenti budou seznámeni s pojmem a dějinami ekumenismu, ekumenickými organizacemi, různými pojetími církve a vybranými otázkami ekumenické teologie. Na základě získaných znalostí by měli získat vhled do problematiky a měli by být schopni aktivně a poučeně se podílet na ekumenických aktivitách v rámci církví.

Předpokladem úspěšného absolvování kurzu je průběžné plnění zadaných úkolů podle textů a příslušných pokynů.

Sylabus:
1. Ekumenismus - pojem a definice
2. Církev
3. Jednota a rozdělení církve, ekumenická motivace
4. Různá pojetí církve
5. Typologie církevních struktur
6. Dějiny ekumenismu
7. Modlitba a duchovní ekumenismus
8. Křest
9. Večeře Páně / eucharistie
10. Duchovenská / ordinovaná služba
11. Smíšená manželství
12. Modely jednoty a cíl ekumenického hnutí
13. Různá pojetí církve II.
Poslední úprava: Vaňáč Martin, Mgr. et Mgr., Ph.D. (28.03.2022)
Literatura

Základní literatura

-Pavel Filipi, Církev a církve, Brno: CDK, 2000.

-Pavel Filipi, Hostina chudých, Praha: Kalich, 1991.

-Pavel Filipi, Po ekumenickém chodníku, Praha: ČCE, 2008.

-Veli-Matti Kärkkäinen, An introduction to ecclesiology : ecumenical, historical & global perspectives. Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 2002.

-Walter Kasper, Duchovní ekumenismus: Praktické podněty k jeho uskutečňování, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2008.

-Peter Neuner, Ekumenická teologie. Praha: Vyšehrad, 2001.

+vybrané dokumenty jednotlivých církví a ekumenické dohody a dokumenty

Poslední úprava: Vaňáč Martin, Mgr. et Mgr., Ph.D. (23.03.2022)
Studijní opory

https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=999

klíč k zápisu: ekumena24

Poslední úprava: Vaňáč Martin, Mgr. et Mgr., Ph.D. (06.03.2024)
Podmínky zakončení předmětu

Studenti průběžně vypracovávají zadané úkoly v moodlu a na setkáních referují o zadaných tématech.

Poslední úprava: Vaňáč Martin, Mgr. et Mgr., Ph.D. (23.03.2022)