PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
RPV-Náboženství a lidská práva - RDIK0901 (Hodnoty a lidská práva ve světových náboženstvích)
Anglický název: Religions and Human Rights
Zajišťuje: Katedra religionistiky (27-R)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/8, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Pavel Hošek, Ph.D.
Záměnnost : RDI0901
Je záměnnost pro: RDI0901
Rozvrh LS   
Anotace
V tomto kursu se studenti seznámí s nejdůležitějšími podobami vztahu mezi náboženskou normativitou a předpoklady všeobecných lidských práv.
Poslední úprava: Hošek Pavel, prof., Ph.D. (29.10.2019)
Literatura

Hanuš J., Křesťanství a lidská práva

Poslední úprava: Hošek Pavel, prof., Ph.D. (29.10.2019)
Podmínky zakončení předmětu

účast na přednáškách, seminární práce na schválené téma v rozsahu pěti stran

Poslední úprava: Hošek Pavel, prof., Ph.D. (29.10.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK