PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
PTP-Metodika vědecké a výzkumné práce 1 - RDIK0403 (Hermeneutika)
Anglický název: Methodology of Research Work
Zajišťuje: Ekumenický institut (27-EI)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:16/0, Zk [HS]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Ivana Noble, Ph.D.
Mgr. Zdenko Širka, Th.D.
Mgr. Kateřina Kočandrle Bauer, Th.D.
Prerekvizity : RDIK0201, RDIK0202
Záměnnost : RDI0403
Je záměnnost pro: RDI0403
Rozvrh LS   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Zdenko Širka, Th.D. (14.02.2024)
Cílem tohoto kursu je seznámit studenty se základy hermeneutiky jakožto teorie porozumění, ukázat jak se v
dějinách vyvíjela a naučit studenty interpretovat texty a umělecká díla z různých dob a různých žánrů, ukázat jak je
hermeneutika využívána ve výkladu kultury a sociální situace.
Obsahem výuky jsou:
- hermeneutika jako teorie porozumění
- biblická hermeneutika
- dědictví Alexandrijské a Antiochejské školy
- středověký výklad Písma
- vztah Písma a Tradice v různých konfesích
- porozumění a participace v liturgii a v křesťanské duchovní tradici
- teologická interpretace ikony a západního obrazu
- zrod moderní filosofické hermeneutiky
- postmoderní kritika
- hermeneutika kultury
- hermeneutika sociální situace
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Zdenko Širka, Th.D. (14.02.2024)

Petr Pokorný: Hermeneutika jako teorie porozumění. Vyšehrad, Praha, 2005.
Manfred Oeming: Úvod do biblické hermeneutiky. Vyšehrad, Praha, 2001. John Breck, Scripture in Tradition: The Bible and Its Interpretation in the Orthodox Church, SVS, Crestwood, 2001.
Rowan Williams, Silence and Honey Cakes: The Wisdom of the Desert, Lion Hudson, Oxford, 2004.
Leonid Ouspensky and Vladimir Lossky, The Meaning of Icons, SVS, Crestwood, 1999.
Karel Skalický, Hermeneutika a její proměny, Ježek, Praha, 1997.
Paul Ricoeur, Úkol hermeneutiky: eseje o hermeneutice, Filosofia, Praha, 2004.
Ivana Noble, Theological Interpretation of Cultue in Post-Communist Context: central and East European Search for Roots. Ashgate, Farnham - Burlington, 2010.
The Bible and the hermeneutics of liberation, Alejandro F. Botta and Pablo R. Andińach (eds), Society of Biblical Literature, Atlanta, 2009.
Tim Noble, Keeping the Window Open: The Theological method of Clodovis Boff and the Problem of the Alterity of the Poor. IBTS, Praha, 2009.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Zdenko Širka, Th.D. (14.02.2024)

Kurz v Moodle: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=1001

Heslo: Hermés

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK