PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
PTP-Lidská práva a občanská společnost - RDIK0202 (Sociální práce jako profese lidských práv)
Anglický název: Human Rights and Civil Society
Zajišťuje: Katedra praktické teologie (27-PT)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10, Zk [HS]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Petr Jandejsek, M.A., Th.D.
Neslučitelnost : RDI0202
Záměnnost : RDI0202
Je prerekvizitou pro: RDIK0403
Je záměnnost pro: RDI0202
Rozvrh ZS   
Anotace
Předmět uvádí do problematiky lidských práv a občanské společnosti. Cílem předmětu je nabídnout lidská práva jako způsob řeči (diskurs) o rozpoznání a zajištění kvalitního života, zejména lidí v různých ohledech znevýhodněných. S využitím odborných textů, včetně cizojazyčných, se studenti učí rozumět lidským právům v jejich dějinných a sociálních kontextech, což umožňuje vztahovat se k nim ne-ideologicky a kriticky. Naplňování lidských práv předpokládá jisté podoby života společnosti a zpětně je ovlivňuje, a proto předmět zároveň umožňuje promýšlet podoby občanské společnosti, v užším smyslu komunity, ať už občanské či církevní.
V rámci předmětu si studenti sami zkusí na vybraných tématech použít nástroje lidských práv. Samostatně identifikují a analyzují situace porušování práv jednotlivce a skupin, k čemuž provádějí i samostatné šetření v sociální realitě (obvykle formou interview), a navrhují adekvátní lidsko-právní nástroje k ochraně práv dotčených osob.
Poslední úprava: Jandejsek Petr, Mgr., M.A., Th.D. (25.09.2018)
Literatura

HOGAN, L., „Human Rights and the Politics of Universality. Insights from History,“ Louvain Studies 35 (2011) 181-199.

HUHLE, R. (ed.), Human Rights and History. A Challenge for Education. Berlin: EVZ, 2010.

HAVLÍČEK, A. – CHOTAŠ, J. a kol., Lidská práva: jejich zdůvodnění a závaznost. Ústí nad Labem: FF UJEP, 2016.

IFE, J., Community Development in an Uncertain World: Vision, Analysis and Practice. Cambridge: CUP, 2016.

IFE, J., Human rights from below: achieving rights through community development. Cambridge: CUP, 2009.

LEVY, D. - SZNAIDER, N., Human rights and memory. Essays on human rights. Penn State Press, 2010.

MOYN, S., Christian human rights. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2015.

Poslední úprava: Jandejsek Petr, Mgr., M.A., Th.D. (07.10.2022)
Studijní opory

Kurz v Moodlu: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=143

Klíč k zápisu obdržíte od vyučujícího.

Poslední úprava: Širka Zdenko, Mgr., Th.D. (18.10.2022)
Podmínky zakončení předmětu

Pro splnění předmětu je třeba projít a splnit všechny úkoly v e-learningovém kurzu a vést jeden seminář ve výuce.

Postup semináře:

  1. představit zvolené lidsko-právní téma
  2. ukázat stav daného práva (zejména v ČR) na základě dokumentů, studií, výzkumů
  3. přiblížit výstup z rozhovoru s člověkem, kterého se zvolené lidsko-právní téma dotýká (buď přímo nebo profesně)
  4. porovnat zjištění z rozhovoru (bod 3) s teorií a faktickou situací (body 1 a 2)

Časová dotace: 30 min.

Na vedení semináře se musí podílet všichni studenti zapsaní k tématu.

Je vhodné připravit několik otázek k diskusi s ostatnímu studenty.

Písemnou oporu (prezentaci nebo text) zašlou po semináři studenti vyučujícímu, který ji bude sdílet na na moodle.

Splnění požadavků k ukončení předmětu zahrnuje celkem zhruba 150 hodin práce.

Poslední úprava: Jandejsek Petr, Mgr., M.A., Th.D. (07.10.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK