PTP-Lidská práva a občanská společnost - RDI0202 (Sociální práce jako profese lidských práv)
Anglický název: Human Rights and Civil Society
Zajišťuje: Katedra praktické teologie (27-PT)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: RDIK0202
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Petr Jandejsek, M.A., Th.D.
Korekvizity : RDI0201
Záměnnost : RDIK0202
Je korekvizitou pro: RDI0201
Je neslučitelnost pro: RDIK0202
Je prerekvizitou pro: RDI0401
Je záměnnost pro: RDIK0202
Rozvrh ZS   
Anotace
Předmět uvádí do problematiky lidských práv a občanské společnosti. Cílem předmětu je nabídnout lidská práva jako způsob řeči (diskurs) o rozpoznání a zajištění kvalitního života, zejména lidí v různých ohledech znevýhodněných. S využitím odborných textů, včetně cizojazyčných, se studenti učí rozumět lidským právům v jejich dějinných a sociálních kontextech, což umožňuje vztahovat se k nim ne-ideologicky a kriticky. Naplňování lidských práv předpokládá jisté podoby života společnosti a zpětně je ovlivňuje, a proto předmět zároveň umožňuje promýšlet podoby občanské společnosti, v užším smyslu komunity, ať už občanské či církevní.
V rámci předmětu si studenti sami zkusí na vybraných tématech použít nástroje lidských práv. Samostatně identifikují a analyzují situace porušování práv jednotlivce a skupin, k čemuž provádějí i samostatné šetření v sociální realitě (obvykle formou interview), a navrhují adekvátní lidsko-právní nástroje k ochraně práv dotčených osob.


Poslední úprava: Jandejsek Petr, Mgr., M.A., Th.D. (25.09.2018)
Literatura

HOGAN, L., „Human Rights and the Politics of Universality. Insights from History,“ Louvain Studies 35 (2011) 181-199.

HUHLE, R. (ed.), Human Rights and History. A Challenge for Education. Berlin: EVZ, 2010.

HAVLÍČEK, A. – CHOTAŠ, J. a kol., Lidská práva: jejich zdůvodnění a závaznost. Ústí nad Labem: FF UJEP, 2016.

IFE, J., Community Development in an Uncertain World: Vision, Analysis and Practice. Cambridge: CUP, 2016.

IFE, J., Human rights from below: achieving rights through community development. Cambridge: CUP, 2009.

KALTENBORN, M., Social rights and international development: global legal standards for the post-2015 development agenda. Berlin: Springer, 2015

KITANOVIČ, E. (ed.), European churches engaging in human rights: present challenges and training material. Bruxelles: Church and Society Commission of the Conference of European Churches, 2012.

LARSEN, A. K. – SEWPAUL, V. – HOLE, G. O., Participation in community work: international perspectives. London; New York: Routledge, 2014.

LEVY, D. - SZNAIDER, N., Human rights and memory. Essays on human rights. Penn State Press, 2010.

MOLEK, P., Základní práva. Svazek první. Praha: Wolters Kluwer, 2017.

MOYN, S., Christian human rights. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2015.

Poslední úprava: Jandejsek Petr, Mgr., M.A., Th.D. (25.09.2018)
Studijní opory

V případě distanční výuky budou setkání probíhat přes zoom:

https://cuni-cz.zoom.us/j/97860153377

Studijní opory v moodlu:

http://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=143

Poslední úprava: Jandejsek Petr, Mgr., M.A., Th.D. (05.10.2020)
Podmínky zakončení předmětu

Úspěšné ukončení předmětu je podmíněno vedle aktivní účasti na seminářích dvěma požadavky. Jedním je prezentace lidsko-právního tématu, které se student či malý tým vybral. Příprava obnáší důkladné seznámení se s tématem prostřednictvím odborné literatury, studií, dokumentů, včetně legislativního ukotvení. Dále student při přípravě získá výpověď o dotyčném tématu bezprostředně od osob, které jsou tématem dotčené. Výstupy z této výpovědi uvádí student zpět do vztahu k teoretickému rámci tématu a to představuje hlavní předmět prezentace ve výuce.

Druhým požadavkem je závěrečná zkouška. Ta má formu kolokvia, při kterém probíhá v malých skupinách rozhovor nad prostudovanou odbornou literaturou zadanou vyučujícím.

Splnění požadavků k ukončení předmětu zahrnuje celkem zhruba 150 hodin práce.

 

Prezentace

1. představit zvolené lidsko-právní téma

2. teorie: dokumenty, studie, fakta, literatura

3. příklad z praxe – rozhovor s člověkem, jehož právo v dané oblasti bylo ohroženo

4. porovnání teorie a praxe

Časová dotace: 30-45 min.

Poslední úprava: Jandejsek Petr, Mgr., M.A., Th.D. (25.09.2018)