PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
PTP-Teologie diakonie - RDI0101 (Hodnoty v sociální práci a zdravotní péči)
Anglický název: Theology of Diaconia
Zajišťuje: Katedra praktické teologie (27-PT)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: zimní
Body: 10
E-Kredity: 10
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: RDIK0101
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Ladislav Beneš, Dr.
Neslučitelnost : RET6047
Záměnnost : RDIK0101
Je neslučitelnost pro: RET6047, RDIK0101
Je prerekvizitou pro: RDI0401
Je záměnnost pro: RDIK0101
Rozvrh ZS   
Anotace
Věnujte prosím pozornost "metodám výuky" níže!!!

Kurz je uvedením do teologického zdůvodnění náboženské, zvláště křesťanské sociální angažovanosti a její povahy, jmenovitě jejího specifického nastavení hodnot na základě porozumění především biblickým a dalším významným křesťanským textům.
Poslední úprava: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (03.10.2020)
Cíl předmětu

Cílem předmětu je zprostředkovat přehled o dějinách diakonické práce, základní pochopení jejího teologického východiska (bible a tradice) a kulturně civilizačních faktorů, jež na její vývoj působily.

Poslední úprava: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (26.06.2019)
Literatura

Michal Opatrný – Markus Lehner a kol.: Teorie a praxe charitativní práce. Uvedení do problematiky, praktická reflexe a aplikace. České Budějovice 2010, ISBN 978-80-214-4.

Kaplánek, Michal. Teologie a sociální práce: dvacet let dialogu. Praha: Jabok, 2013

Opatrný, Aleš. Spirituální péče o nemocné a umírající. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2017

Hynek Šmerda: Křesťanská charita v běhu věků (od počátku do doby vrcholného středověku s přihlédnutím k situaci na jižní Moravě). České Budějovice 2010, ISBN 978-80-86266-39-4.

Ctirad Václav Pospíšil: Teologie služby. Kostelní Vydří 2002 ISBN 80-7192-748-1

Ján Liguš: Teologické předpoklady sociální práce. In: Theologická revue č. 3-4/2008, s. 250-325.

Materiály v on-line kurzu na výukovém portálu.

Doporučená literatura:

Körtner, Ulrich H. J. Diakonie und öffentliche Theologie: diakoniewissenschaftliche Studien. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2017.

G. Ruddat + G.K. Schäfer (Hg): Diakonisches Kompendium. Göttingen 2005.

Eurich, Johannes; Heinz Schmidt, Diakonik: Grundlagen - Konzeptionen - Diskurse. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2016

R.J.Hunter (ed.): Dictionary of Pastoral Care and Counseling. Nasville 1990.

Herbert Krimm (Hg): Quellen zur Geschichte der Diakonie. 1- 2. Stuttgart 1963

G. Hammann, G.P. Wolf: Die Geschichte der christlichen Diakonie : praktizierte Nächstenliebe von der Antike bis zur Reformationszeit .Göttingen 2003.

Rüegger, Heinz; Christoph Sigrist. Diakonie - eine Einführung: zur theologischen Begründung helfenden Handelns. Zürich: Theologischer Verlag, 2011.

M. Schick, H. Seibert, Y. Spiegel  (Hg.): Diakonie und Sozialstaat : kirchliches Hilfehandeln und staatliche Sozial- und Familienpolitik . Gütersloh 1986.

Poslední úprava: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (26.06.2019)
Metody výuky

 

 Bude užíván kurz na Moodle "Teologie diakonie RDI0101-RDIK0101". Je-li třeba k zápisu klíč, pak je zde: "Fliedner"

 

Poslední úprava: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (26.09.2022)
Podmínky zakončení předmětu

Předmět je zakončen testem z látky přednesené a z určené literatury zveřejněné na moodle.

Poslední úprava: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (21.08.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK