PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sportovní specializace 2 - biatlon, komb. - PTUS394K
Anglický název: Sport specialization 2 - biathlon
Zajišťuje: Katedra plaveckých, vodních a technických sportů (51-300800)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:20/0, Z+Zk [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Mgr. Miloš Fiala, Ph.D.
Jan Novák
Anotace
Posluchači se teoreticky i prakticky seznámí s bezpečnosti, technikou jednotlivých sportovních disciplín, sportovní přípravou a rozšíří si vědomosti o materiálním zabezpečení biatlonu.
Poslední úprava: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (28.05.2021)
Literatura

Pravidla biatlonu: vydal ČSB pro vnitřní potřebu, 2020, včetně aktualizace.

ŽÁK, J. Život na lyžích. Praha: Jiří Nosek-Klika, 2015.Brych, J. Sportovní střelba. Praha : Karolinum, 2008.

ŽÁK, M., et al. Metodika střelby v biatlonu. 2016.

ŽÁK, M., et al. Metodika jízdy na kolečkových lyžích v biatlonu. 2015.

HUDEČEK, J. Základy sportovního tréninku v letním biatlon. Závěrečná práce. Plzeň: FTVS Praha, 2000.

VOZKA, P.; ŠAFÁŘ, M. Strategie zvládání stresu ve vybrané sportovní disciplíně - Běh na lyžích

BLAHUTKOVÁ, M., et al. Vybrané kapitoly z psychologie sportu. Masarykova univerzita, 2014.

práce. Plzeň: FTVS Praha, 2000.

KRUMLOVÁ, N. Vývoj biatlonu v českých zemích. 2018.

Poslední úprava: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (28.05.2021)
Sylabus

1. - 2 Úvod do studia, organizace výuky, požadavky.

3. - 5. Technika běhu na lyžích - bruslení.

6. - 7. Technika běhu na lyžích - klasika.

8. - 9. Technika krosového běhu.

10. - 11. Bezpečnost a prevence úrazů při sportovní přípravě biatlonu.

12. - 13. Technika v tělesné přípravě.

14. - 15. Technika v tělesné přípravě.

16. - 17. Technika v tělesné přípravě.

18. - 19. Složky sportovního tréninku a jejich obsah.

20. - 22. Materiální a technické zabezpečení.

23. - 24. Výzbroj a výstroj.

25. - 26. Etapy dlouhodobé přípravy v biatlonu a jejich obsah.

27. - 28. Etapy dlouhodobé přípravy v letním biatlonu a jejich obsah.

Poslední úprava: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (28.05.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK