PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Management - PSZZ253
Anglický název: Management
Zajišťuje: Studijní oddělení (51-100100)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, SZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Prerekvizity : PMNB002
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Dominika Krupková (21.05.2023)


Management:

  1. ČÁSLAVOVÁ, E. Management a marketing sportu 21. století. 1. vydání. Jesenice: Ekopress, 2020. 219 s. ISBN 978-80-87865-62-0.
  2. KOONTZ, H., WEIHRICH, H. Management. Praha: Victoria Publishing, 1993, 659 s. ISBN 80-85605-45-7.
  3. VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, O. Management. Teorie a praxe 80 a 90. let. 3. vydání. Praha: Management Press, 1994. 259 s. ISBN 80-85603-55-1.
  4. VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, O. Management. Teorie a praxe v informační společnosti. 4. rozšířené vydání. Praha: Management Press, 2001. 314 s. ISBN 80-7261-041-4.


Marketing:

  1. ČÁSLAVOVÁ, E. Management a marketing sportu 21. století. 1. vydání. Jesenice: Ekopress, 2020. 219 s. ISBN 978-80-87865-62-0.
  2. KOTLER, P., et al. Moderní marketing - 4. evropské vydání. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 1048 s. ISBN 978-80-247-1545-2. Nebo novější.
  3. KOTLER, P., KELLER, K. L. Marketing management - 12. vydání. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 792 s. ISBN 978-80-247-1359-5. Nebo novější.
  4. Nový Občanský zákoník - Oddíl 2 - Nekalá soutěž. Předpis č. 89/2012 Sb. Znění od 1.7. 2021.
  5. Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů.
  6. Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Aktuální znění od 1.7.2020.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK