PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pedagogy, Pedagogy of Sport - PPPD209C
Anglický název: Pedagogy, Pedagogy of Sport
Zajišťuje: Katedra společenskovědního základu v kinantropologii (51-300000)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Kateřina Jasanská
PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
Anotace -
Předmět tvoří univerzitní základ teorie a praxe edukačního procesu v přípravě učitelů tělesné výchovy, trenérů jednotlivých sportů, pracovníků fyzioterapie, učitelů pro mládež vyžadující zvláštní péči aj. profesí.
Poslední úprava: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (06.02.2019)
Podmínky zakončení předmětu - angličtina

Credit: own work (essay, presentation etc. - according to an agreement with a teacher)

Exam: written test

Poslední úprava: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (27.09.2023)
Literatura -

JANSA, P., JŮVA, V., KOCOUREK, J. SVOZIL, Z. & K. KOVÁŘ Pedagogika sportu. Edtion ed. Praha: Karolinum, 2014.

JANSA, P., KOTLÍK, K & NĚMEC, J. Komparace názorů a postojů české veřejnosti k životosprávě, pohybovým aktivitám. Edtion ed. Praha: Karolinum, 2014.

JANSA, P. Sportovní příprava. Edtion ed. Praha: Q Art, 2009.

ŠTVERÁK, V., ČADSKÁ, M. Stručný průvodce dějinami pedagogiky. Edtion ed. Praha: Karolinum, 2007.

ARMOUR, K. Sport pedagogy: An introduction for teaching and coaching. Edtion ed.: Routledge, 2013. ISBN 1317902874.

TINNING, R. Pedagogy and human movement: Theory, practice, research. Edtion ed.: Routledge, 2009. ISBN 1134088876.

Poslední úprava: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (06.02.2019)
Sylabus -

Přednášky:

1. Význam pedagogiky v kontextu současného společenského vývoje

2. Historické kořeny vzniku pedagogiky

3. Faktory vývoje a ontogeneze člověka

4. Základy pedagogiky sportu

5. Osobnost sportovce a trenéra

6. Motorické učení

7. Výzkumné metody v pedagogice sportu

Semináře:

1. Přehled metod pedagogické diagnostiky

2. Analýza interakce učitele a žáků v tělesné výchově

3. Aplikace posuzovacích škál v tělesné výchově a sportu

4. Zjišťování vnitřní motivace u sportovců

5. Postoje dětí a mládeže k tělesné výchově a sportu

6. Emoční reakce dětí ve školní tělesné výchově

7. Využití sémantického diferenciálu v kinantropologii

Poslední úprava: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (06.02.2019)
Studijní opory -

Přednášky předmětu Pedagogika, pedagogika sportu jsou uskutečňovány v prostředí MS Teams.

Název týmu: Pedagogy (PPPD209C)

Kód týmu: zn7915v

Odkaz na tým: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae0eac971111d4d8a874739d2ec4edbc4%40thread.tacv2/conversations?groupId=c058f62a-ebef-4c3e-85e7-d2ba85db172c&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2

Studijní materiály (prezentace přednášek, odkazy na literaturu, kontrolní testy z jednotlivých bloků, kompendia otázek atp.) jsou dostupné v prostředí Moodle.

Název kurzu: Pedagogy of Sport

Odkaz na kurz: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4419

Cvičení probíhají v gesci jednotlivých cvičících.

Poslední úprava: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (14.10.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK